AS Infragate Eesti on üks Eesti juhtivamaid keskkonna ja infrastruktuuri valdkonna inseneri- ja konsultatsiooniettevõtteid

Tehtud tööd Vaata kõiki tehtud töid

  • AS Epler & Lorenz käitluskeskuse, vaheladustusala ja kompostimisväljaku ehitustööde omanikujärelevalve ja Inseneri teenus

  • AS Võru Vesi vee- ja kanalisatsioonivõrgu geoinfosüsteemi loomine, juurutamine, GIS andmehooldus ja täiendamine

  • AS Rapla Vesi vee- ja kanalisatsioonivõrgu geoinfosüsteemi loomine, juurutamine, GIS andmehooldus ja täiendamine

  • AS Keila Vesi vee- ja kanalisatsioonivõrgu geoinfosüsteemi loomine, juurutamine, GIS andmehooldus ja täiendamine