Aasta
Töö nimetus Tellija
töös  Riigitee nr 3 Igavere-Kobratu taastusremondi omanikujärelevalve teostamine  Transpordiamet
töös Narva linna 2023.a teede ja tänavate pindamistööde omanikujärelevalve Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
töös Pärnumaal Selja külas ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike uuendamistööde omanikujärelevalve teenus Sindi Vesi AS
töös Viljandis Riia mnt. 37 kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimise omanikujärelvalve teenus  Viljandi linn
töös Omanikujärelevalve teenuse osutamine Kambja valla teede pindamisel 2023 Kambja Vallavalitsus
töös OÜ Air Livoniale kuuluva sademeveetrassi rekonstrueerimine riigiteel nr 19125 Lennuvälja tee km 0,0-3,008, omanikujärelevalve teenus Air Livonia OÜ
töös Narvas Tallinna mnt 7 kinnistule mahasõiduga ning koos Tallinna mnt laiendamisega seotud ehitustööde omanikujärelevalve Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
töös Narva vanalinna tänavate I etapi ehitustööde omanikujärelevalve teenus Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
töös Kohtla-Järvel Mõisa tee I etapi rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine Kohtla-Järve Linnavalitsus
töös Tartu valla Raadi alevi tänavavalgustuse väljaehitamise omanikujärelevalveteenus Tartu Vallavalitsus
töös Riigitee nr 2 km 11,707 Kaevu ja Kaevu tee müratõkete remondi omanikujärelevalve teostamine  Transpordiamet
töös Omanikujärelevalve teenus ÜVK (reovesi) laiendamise ja reovee liitumispunktide rajamisele Harku vallas, Meriküla külas Tilgu tee 30 ja 32 kinnistutele  Strantum OÜ
töös Hiiumaal Kassari külas, Käina lahe Kassari maastikukaitsealal Sääretirbi telkimisala parkla ehituse omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
töös Narvas Uusküla põik - 26. Juuli tänava teelõikude ristmikul uue teeületuskoha ehitustööde omanikujärelevalve teenus Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
töös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse väliala ehitustööde OJV Riigi Kinnisvara AS
töös Lääne-Nigula vallas, Vaisi külas  Lepaaugu piirkonna arenduse II etapi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenus Riigimetsa Majandamise Keskus
töös Ääsmäe ÜVK torustike III etapi projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Kovek AS
töös Rapla maakonna kruusateede 2023.a säilitusremonditööde omanikujärelevalve teostamine Transpordiamet
töös Rakvere valla Vaeküla küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenuse osutamine Rakvere Vesi AS
töös Johannes Kerdi mälestusmärgi ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
töös Lennujaama tee, Nigula tee ja Saugamõisa tee, Eametsa küla, Tori vald ja Pärnu linn ÜVK rajatiste ehitustööde omanikujärelevalve teostamine Sindi Vesi AS
töös Omanikujärelevalve teenus Suure Munamäe vaatetorni, välialade ja siseekspositsiooniga seotud ehitustöödel Rõuge Vallavalitsus
töös Paldiski  110 kV AJ trafo C7T lahtris ehitustööde omanikujärelevalve ja konsultatsiooni teenus Elering AS 
töös Telliskivi tänav T2// T7 Tallinn omanikujärelevalve teenus Tallinna Vesi AS
töös Heli tn 8 Tallinn omanikujärelevalve teenus raamlepingu raames Tallinna Vesi AS
töös Vardi küla Rahetsema piirkonna veevarustus ja kanalisatsioon omanikujärelevalve teenus Ramsi VK OÜ
töös Rakvere valla Vaeküla küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus  Rakvere Vesi AS
töös Omanikujärelevalve teostamine Kunda linnas Ettevõtlusala arendamisel Viru-Nigula Vallavalitsus 
töös Liivalaia 34-36 büroohoone VK torustike omanikujärelevalve ja projektijuhi teenus Tallinna Vesi AS
töös Astangu tn 4 kinnistu DP ala teede ja tehnovõrkude projekteerimine tööprojekti staadiumis  omanikujärelevalve ja projektijuhi teenus Tallinna Vesi AS
töös Vasalemma reoveekogumisala veemajandusprojekt II etappi inseneri- ja omanikujärelevalveteenus Lahevesi AS
töös Salajõe piirkonna veevarustussüsteemi rajamise omanikujärelevalve Kekkilä-BVB Eesti OÜ
töös Argo arenduspiirkonna ÜVK I etapp omanikujärelevalve Strantum OÜ
töös Põltsamaa reoveekogumisala veemajandusprojekt. Omanikujärelevalve ja Inseneri teenus Põltsamaa Vesi OÜ
2023 Omanikujärelevalve teenuse osutamine Sillamäe Muuseumi maa-ala heakorrastustöödel

Sillamäe Linnavalitsus

2023 Põhja-Tallinnas, Sõle 64b kinnistule Miyawaki meetodil linnametsa rajamistöödele omanikujärelevalve teenuse osutamine

Põhja-Tallinna Valitsus

2023 Järvevana teele muutuvteabega liikluskorraldusvahendite kandurite ja infrastruktuuri ehitamise omanikujärelvalve teenus

Tallinna Transpordiamet

2023 Turba aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise II etapi Inseneri ja omanikujärelevalve teenus

Kovek AS

2023 Voka aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ehitustööde omanikujärelevalve teostamine

Vekanor AS

2023 „Märja aleviku Looga tn kaugküttetorustiku ehitus“ raames teostatava Märja Looga tn ja Keskuse tn 12 kaugküttetorustiku ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamine 

N.R. Energy OÜ

2023 Omanikujärelevalve teenuse osutamine Jõe tänava ühisveevarustuse ehitustöödele

Võru Vesi AS

2023 Üleujutusohuga alade rajatiste rekonstrueerimine ja Vesiveski jalakäijate silla ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamine

 

Keila Linnavalitsus

2022 Maaparandussüsteemide ja teede ehitustööde omanikujärelevalve 2022-2023, Jausa tee

Riigimetsa Majandamise Keskus

2022 Maaparandussüsteemide ja teede ehitustööde omanikujärelevalve 2022-2023, Piiri tee

Riigimetsa Majandamise Keskus

2022 Puiatu küla veetorustike, puurkaev-pumpla ja puhastusseadmete rekonstrueerimine omanikujärelevalve teenuse osutamine

OÜ Ramsi VK

2022 Pärnu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisobjektide omanikujärelevalve 2022.a

AS Pärnu Vesi

2022 Tallinnas, Rahu tn 3 tenniseväljakute rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve

Hiiu Spordikeskus OÜ

2022 Korteriühistu Aia 21 kanalisatsiooni sise- ja välisvõrkude renoveerimise omanikujärelevalve

KÜ Aia 21

2022 Tartu, Aleksandri 14 asfaltkatte remonttööde omanikujärelevalve teenus

Riigi Kinnisvara AS

2022 Vasalemma reoveekogumisala lõunaosa ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine Inseneri- ja omanikujärelevalve teenus

Lahevesi AS

2022 Kallavere küla veetorustiku ehituse omanikujärelevalve teenus

Aiandusühing Farmatsia, Montov MTÜ

2022 Mammaste asulas ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde Inseneri ja omanikujärelevalve teenus

Põlva Vesi AS

2022 Riigitee 87 Põlva ringtee km 2,194 asuva Põlva sildregulaatori ümberehitus omanikujärelevalve teostamine

Transpordiamet

2022 Sinimäe vaatetorni ehitamise omanikujärelevalve teenus

Narva-Jõesuu Linnavalitsus

2022 Tartu ümbersõidu II ehitusala kasutada vee ja kanalisatsioonitööde teostamise omanikujärelevalve konsultatsiooniteenus

Taalri Varahaldus AS

2022 Ahtme linnaosa keskuse kergliiklusteede võrgustiku I etapi ehitustööde omanikujärelevalve

Kohtla-Järve Linnavalitsus

2022 Pärnu ja Viljandi maakonnas Halliste-Maassaare-Teessoo maaparandussüsteemi ja teede omanikujärelevalve

Riigimetsa Majandamise Keskus

2022 Silla maaparandussüsteem objektil, asukohaga Saare maakonnas, Saaremaa vallas, Silla ja Küdema külas omanikujärelevelave teenus

Riigimetsa Majandamise Keskus

2022 Sirgala juurdepääsutee projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

2022 Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi staadioni rekonstrueerimise ja jalgpalliväljaku kunstmurukatte vahetuse projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve teenus

Tallinna Haridusamet

2022 Omanikujärelevalve teenused Pärnu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 2021 a ehitusobjektidel

Pärnu Vesi AS

2022 Võrusoo tööstusala I ehitusetapi taristu ehituse omanikujärelevalve

Võru Vallavalitsus

2022 Tartu vallas Maramaa külas Pargi kinnistule  tuletõrje veevõtukoha projekteerimise ja ehitamise tööde omanikujärelevalve teenus Tartu Vallavalitsus
2022 Omanikujärelevalve teenuse osutamine Veski tänava rekonstrueerimisel Tartu Linnavalitsus
2022 Jõgeva maakonnas, Jõgeva vallas, Pikkjärve külas Pikkjärve maaparandussüsteemi ja Pikkjärve metsatee objekti omanikujärelevalve Riigmetsa Majandamise Keskus
2022 Maaparandussüsteemide ja teede ehitustööde omanikujärelevalve 2022-2023, Parvetamiskraavi tee Riigimetsa Majandamise Keskus
2022 Omanikujärelevalve teenuse osutamine Annemõisa tn projekteerimisel ja ehitamisel  Tartu Linnavalitsus
2022 Põlva linnas asuva turu parkla rekonstrueerimise ehitustöödele omanikujärelevalve teenus Põlva Vallavalitsus
2022 Elva Pika tn rekonstrueerimistöödel omanikujärelevalve teenus Elva Vallavalitsus
2022 Lääne-Nigula vallas Patsu maaparandussüsteem, Pahasoo tee ja Rõude tee omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2022 Põllu tn 12, Kose alevik, Kose vald, Harju maakond rajatava teede ja parkimisala ehitustöödeaegse omanikujärelevalve teenuse osutamine Kaitseliit
2022 Jalami tn T1 taristu ehituse omanikujärelevalve Liven Kodu 12 OÜ
2022 Põltsamaa valla tänavavalgustuste taristu 3. etapi projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve osutamine  Põltsamaa Vallavara OÜ
2022 Narva linna teede ja tänavate pindamistööde 2022 omanikujärelevalve Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2022 Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2. etapp. Vabaduse ja L. Koidula tn omanikujärelevalve teenus Narva-Jõesuu Linnavalitsus
2022 Maaparandussüsteemide ja teede ehitustööde omanikujärelevalve 2022-2023, Vasknarva Luha tee Riigimetsa Majandamise Keskus
2022 Narva linna soojustrasside rekonstrueerimine” ja „Narva linna soojustrasside rekonstrueerimine, II etapp“ tööde omanikujärelevalve teostamine Narva Soojusvõrk AS
2022 Neeme küla reoveepuhasti ja purgimissõlme FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve Loo Vesi OÜ
2022 Tallinnas Põllu põik 4 ja Haldja 1a võrgupiirkonna kaugküttetorustike rekonstrueerimisel omanikujärelevalve teenus Adven Eesti AS
2022 Lääne-Viru maakonnas, Viru-Nigula vallas, Koogu külas  ja Ida-Viru maakonnas, Lüganuse vallas, Uljaste külas asuvate Kuresoo ringtee, Aidase tee ja Toomiku tee objektide omanikujärelevalve Riigmetsa Majandamise Keskus
2022 Omanikujärelevalve teenused Kabala Keskuse asfalteerimistöödele Rapla Vallavalitsus
2022 Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kiska külas Lennuvälja tee objekti omanikujärelevalve Riigmetsa Majandamise Keskus
2022 Tartu Annemõisa staadioni rajamise ja pneumohalli paigaldamise omanikujärelevalve teenus Tartu Sport
2022 Tartus Oa tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve Tartu Linnavalitsus
2022 Põlva vallas Aarna külas ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitaristu projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve Põlva Vesi AS
2022 Ämari perimeetri ehitustööde omanikujärelevalve Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
2021 Soodevahe küla, Laanemetsa tee ja Roosivälja tee ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitustööde omanikujärelevalve Elveso AS
2021 Pärnu Maakonnas, Tori vallas Tori alevikus ÜVK II etapi ehituse omanikujärelevalve Sindi Vesi OÜ
2021 Rapla Savi 2 soojasõlme rekonstrueerimise omanikujärelevalve Riigi Kinnisvara AS
2021 Lehmja küla, Põrguvälja tee 27b kinnistu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ehitustööde omanikujärelevalve Elveso AS
2021 Riigitee nr 1 Tallinn-Narva km 34,1 Halisvälja, riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 17,5 Varju, riigitee nr 8 Tallinn-Paldiski km 16,9 Sepa müratõkkeseina projektile ekspertiisi ja ehitamise omanikujärelevalve teostamine Transpordiamet
2021 Põltsamaa linna keskväljaku ehitustööde teostamise omanikujärelevalve Põltsamaa Vallavara OÜ
2021 Männimäe jalgpallihalli ehitusprojekti ekspertiis ja ehitustööde  omanikujärelevalve Viljandi Spordikeskus
2021 Ruusmäe küla reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve teenus Võru Vesi AS
2021 Tallinna 53. Keskkooli ja Tallinna Rahumäe Põhikooli staadionite ehituse ja Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi jalgpalliväljaku kunstmurukatte vahetuse omanikujärelevalve Tallinna Haridusamet
2021 Saaremaal Sutu külas Kangruselja maaparandussüsteemi ja Kuusiku tee rekonstrueerimise omanikujärelevalve Riigmetsa Majandamise Keskus
2021 Valkla küla puurkaev-pumpla rekonstrueerimise projektijuhtimise ja OJV teenus Kuusalu Soojus OÜ
2021 Viimsis Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimistööde omanikujärelevalve Viimsi Vallavalitsus
2021 Tallinnas Kvartsliiva 3, 4, 6, 8 elektrivarustuse ehituse omanikujärelevalve APL Production AS
2021 Rakvere süstatiigi lüüsi omanikujärelevalve Rakvere Vesi AS
2021 Rakvere valla Põhjakeskuse tee ja Näituse tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve Rakvere Vallavalitsus
2021 Saarde vallas Veelikse küla veemajandusprojekti Inseneri ja omanikujärelevalve teenus Saarde Kommunaal OÜ
2021 Tõrva Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise ja silla ehitustööde omanikujärelevalve Tõrva Vallavalitsus
2021 Padise ja Harju-Risti VK objektide ehitamise omanikujärelevalve Lahevesi AS
2021 Tallinna lennujuhtimiskeskuse uue, Kambrium-Vendi (C-V) puurkaevu rajamise omanikujärelevalveteenuse osutamine Lennujuhtimiskeskuse AS
2021 Nurme tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve Tartu Linnavalitsus
2021 Puiestee tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve Tartu Linnavalitsus
2021 Narva linna koolieelse lasteasutuse Cipollino tänavakivi- ja asfaltkatte renoveerimistööde omanikujärelevalve Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2021 Kuusalu katlamaja hakkekatla vahetuse projektijuhtimise teenus Kuusalu Soojus AS
2021 Pärnu maakonnas, Pärnu linnas, Põlendmaa külas Sindi vahtkonna tee objekti omanikujärelevalve  Riigmetsa Majandamise Keskus
2021 Võru maakonnas Viirapalu-Kautsi tee ja Nõmme tee omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2021 Omanikujärelevalve teenus Kiili vallas Sausti külas Kalju tee 7 rajatavale torustikule  Kiili KVH OÜ
2021 Riigitee 16179 Vatla-Nehatu km 0,38-4,43 kruusateele katte ehitus omanikujärelevalve teostamine Transpordiamet
2021 Tartu ja põlva maakonnas Kivisilla maaparandussüsteemi ja teede omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2021 Jõgeva maakonnas Visusti-Metsakatsejaama maaparandusüsteemi ja teede omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2021  Alatskivi metsandiku teede omanikujärelevalve  Riigimetsa Majandamise Keskus
2021 Jõelähtme vallas Liivamäe külas veetorustiku ehitustööde omanikujärelevalve Loo Vesi OÜ
2021 Püssi soojusvõrgu rekonstrueerimise omanikujärelevalve Adven Eesti AS
2021 Jõhvi linna tänavavalgustussüsteemide rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve Jõhvi Vallavalitsus
2021 Põlva linnas Piiri tn taristu projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve teenus Põlva Vesi AS
2021 Võru valla metsateede omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2021 Räpina valla tänavavalgustuse renoveerimistööde omanikujärelevalve teenus Räpina Vallavalitsus
2021 Omanikujärelevalve teostamine Pärnu linnas Niidu ja Lauka tänavale ehitatava vee - ja kanalisatsioonitrassi ehitusel Pärnumaa Jahimeeste Liit MTÜ
2021 Riigitee nr 50 Viljandi tee km 0,000 – 2,650 katte taastusremondi omanikujärelevalve teostamine Transpordiamet
2021 Tartus Tüve tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve Tartu Linnavalitsus
2021 Luunja jõesadama puhkeala väliujula rajamise omanikujärelvalve  Luunja Jõesadam SA
2021 Kohtla-Järve linna tänavate katte taastusremondi omanikujärelevalve Kohtla-Järve Linnavalitsus
2021 Omanikujärelevalve teenus Alutaguse vallas Tudulinna alevikus ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitaristu ehitustööde teostamisele Alutaguse Haldus OÜ
2021 Spordirajatiste projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
2021 Ridaküla pargi pumptrack rattaraja ehitamise omanikujärelevalve Kohtla-Järve Linnavalitsus
2021 Õismäe tee 110a treeningväljaku ehituse omanikujärelevalve Haabersti Linnaosa Valitsus
2021 Põlva vallas Himma-Vardja piirkonna ühisveevärgitaristu projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve Põlva Vesi AS
2021 Luunja jõesadama puhkeala II etapi ehitustööde omanikujärelevalve Luunja Jõesadam SA
2021 Võrus Tallinna mnt rekonstrueerimise omanikujärelevalve Võru Linnavalitsus
2021 Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse kunstlume tootmise süsteemi väljaehitamise II etapi omanikujärelevalve Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus SA
2021 Abja-Paluoja veetöötlusjaama ning vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimis- ehitustöödel omanikujärelevalve teenus Abja Elamu OÜ
2021 Võru linnas Vilja tänava II etapi rekonstrueerimise ehitustööde omanikujärelevalve Võru Vesi AS / Võru Linnavalitsus
2021 Keila-Joa mõisapargi III etapi rekonstrueerimise ja Meremõisa mõisa varemete konserveerimisele omanikujärelevalve teenuse Riigimetsa Majandamise Keskus
2021 Võru linnas teede projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus Võru Linnavalitsus
2021 Projektijuhi-Inseneri ja omanikujärelevalve teenus projektis „Rae valla Kopli küla Rahula maaüksuse vee- kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimine ja rajamine ning Jüri aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine Elveso AS
2020 Riigitee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi km 46,5-46,979 ja km 47,799-51,476 taastusremondi omanikujärelevalve Maanteeamet
2020 Tehislumetootmise taristu projekteerimise ja ehitustööde omanikujärelevalve teenus Võru Linnavalitsus
2020 Riigitee 1 Tallinn–Narva ning riigitee 13148 Narva–Arumäe ja kohaliku tee Narva maantee ristmiku ümberehituse omanikujärelevalve teostamine Maanteeamet
2020 Maaülikooli Limnoloogiakeskuse slipi ehituse omanikujärelevalve Eesti Maaülikool
2020 Kostivere soojusvõrgu I etapi rekonstrueerimise omanikujärelevalve Adven Eesti AS
2020 Palivere Suusapordikeskuses kunstlume tootmiseks vajaliku veetorustiku ehitustööde omanikujärelevalve Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus SA
2020 Riigitee nr 19103 Audru – Lavassaare - Vahenurme km 12,779 – 21,574 lõigu kruusatee remondi omanikujärelevalve Maanteeamet
2020 Kunda soojustorustike rekonstrueerimise omanikujärelevalve Adven Eesti AS
2020 Tabasalu aleviku Vindi tänava drenaaži omanikujärelevalve Harku Vallavalitsus
2020 Vändra soojusvõrgu rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve Adven Eesti AS
2020 Tartus Kopli tn taastusremondi omanikujärelevalve Tartu Linnavalitsus
2020 Rakvere vallas Levala ja Karitsa külas puurkaev-pumplate ehitustööde omanikujärelevalve Rakvere Vesi AS
2020 Rapla teepiirkonna kruusateede säilitusremondi omanikujärelevalve 2020.a Maanteeamet
2020 Tugimaantee 69 Võru - Kuigatsi - Tõrva km 57,198-65,350 asuva Kuigatsi teeristi - Soontaga lõigu rekonstrueerimise, sh Kuninga ja Soontaga sildade ehitamise omanikujärelevalve teostamine Maanteeamet
2020 Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenused Moe küla veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustöödel Tapa Vesi OÜ
2020 Räpina linna Nooruse, Sireli ja Jõe tänava ning Kooli tee vee- ja kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimise ehitustööde omanikujärelevalve
Revekor AS
2020 Rapla linna Metsapargi kortermajade ja Alu tee ümbruse piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimise, rekonstrueerimise ja rajamise omanikujärelevalve Rapla Vesi AS
2020 Vergi reoveepuhasti rekonstrueerimise II etapi tööde omanikujärelevalve Haljala Soojus AS
2020 Turba aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise I etapi FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus Kovek AS
2020 Pärnus Tallinna mnt-Rääma-J.V.Jannseni tn ristmiku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise omanikujärelevalve Pärnu Vesi AS
2020 Haabneeme ja Viimsi soojusvõrkude rekonstrueerimise omanikujärelevalve Adven Eesti AS
2020 EV 100 avaliku pargi II etapi ehitustööde omanikujärelevalve Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2020 Narvas Kreenholmi linnaosa pargi II etapi renoveerimis-ehitustööde omanikujärelevalve Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2020 Meiuste telkimisala juurdepääsuteede ehituse omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2020 RMK Kaleste telkimisala (Kõpu LKA)  ehitus- ja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2020 Palivere aleviku tänavavalgustuse renoveerimistööde omanikujärelevalve Lääne-Nigula Vallavalitsus
2020 Viljandi valla teede ja tänavate pindamise omanikujärelevalve teenus Viljandi Vallavalitsus
2020 Kiviõli linna Soo ja Võidu tänava asfaldi freesimistööde omanikujärelevalve Lüganuse Vallavalitsus
2020 Viljandi linna tee-ehitustööde omanikujärelevalve Viljandi Linnavalitsus
2020 Saaremaal RMK Meiuste telkimisala ehitus- ja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2020 Kohtla-Järvel Järveküla tee lõigu I etapi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve Kohtla-Järve Linnavalitsus
2020 Kuremäe reoveepuhasti ehitustööde omanikujärelevalve
Alutaguse Vallavalitsus
2020 Jõgeva vallas Tuimõisa ja Reastvere külas Metsaküla tee ümberehituse omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2020 VKG tootmisterritooriumi sõidutee ja kõnnitee ehitustööde omanikujärelevalve Viru Keemia Grupp AS
2020 Pelletitehase platside ehituse omanikujärelevalve Baltania OÜ
2020 Narvas Rahu 38c asuva laste mängu- ja spordiväljaku ehitamise omanikujärelevalve Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2020 Riigitee 5 Pärnu - Rakvere - Sõmeru km 182.5- 183.6 teekatte taastusremondi omanikujärelevalve teostamine Maanteeamet
2020 Riigitee 1 Tallinn-Narva ja 17163 Sõmeru-Katela ristmiku ümberehituse omanikujärelevalve teostamine Maanteeamet
2020 Pelletitehase platside ehituse omanikujärelevalve Baltania OÜ
2020 Võru linnas kaugküttevõrgu ehitustööde omanikujärelevalve Danpower Eesti AS
2020 Kobela aleviku ja Antsla linna vahelise kanalisatsiooni survetorustiku ehitamise omanikujärelevalve Võru Vesi AS
2020 Ojapera metsavahi tee ja Tõlla-Räägu harutee ning Krahvi tee ja Õpperaja tee rekonstrueerimise omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2020 Suurejõe, Pärnjõe ja Vihtra külade ÜVK rekonstrueerimise projektijuhtimine Mako AS
2020 Luunja jõesadama betoonkai ehitustööde omanikujärelevalve Luunja Vallavalitsus
2020 Mustla reoveekogumisala vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine“
projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse osutamine
Ramsi VK OÜ
2020 Mustla aleviku tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde omanikujärelevalve Ramsi VK OÜ
2020 Räpina linna Nooruse, Sireli ja Jõe tänava ning Kooli tee vee- ja kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimise ehitustööde omanikujärelevalve Revekor AS
2020 Toila Uus, Kirsi, Liiva ja Põllu tn ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise ehitustööde omanikujärelevalve teostamine Toila Uus, Kirsi, Liiva ja Põllu tn ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise ehitustööde omanikujärelevalve teostamine  Toila V.V AS
2020 FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenuse osutamine Põlvas Aasa tn sademevee-, ühisveevärgi-, kanalisatsioonitorustiku ja jalgtee projekteerimis-ehitustöödel Põlva Vesi AS
2020 Tartu linna rattaringluse jalgrattaparkla projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalvevTartu linna rattaringluse jalgrattaparkla projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve Tartu Linnatransport
2020 Tartu vallas, Tabivere raudtee kergliiklustunneli projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine Tartu Vallavalitsus
2020 Narva jõesadama 12. boksi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2020 Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna vee- ja kanalisatsioonitorustike omanikujärelvalve  Järvselja Õppe- ja Katsemetskond SA
2020 Põlva, Valga ja Võru maakonnas kruusateedele tolmuvabade katete ehituse omanikujärelevalve Maanteeamet
2020  Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse kunstlume tootmise süsteemi väljaehitamise I etapi omanikujärelevalve   Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus SA
2019 Kiviõli linna Turu tänava ja Raudtee tänava lõik 1 asfalteerimise omanikujärelevalve Lüganuse Vallavalitsus
2019 Alutaguse vallas Simumäe vahtkonna tee ehitamise omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2019 Elva vallas Koruste ja Pühaste külas Koruste tee ja Salu ringtee ning Tartu vallas Kardla külas Vanaaseme tee rekonstrueerimise omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2019 Harju maakonna Kose valla Kose soojustorustiku renoveerimise omanikujärelvalve Kose Vesi OÜ
2019 Jõelähtmes, Laheranna 2, 3, 4 arendusala taristu ehituse omanikujärelevalve Laheranna Vesi OÜ
2019 Viljandi vallas Viiratsi alevikus Heina tn. sademeveetrassi omanikujärelevalve teenus Viljandi Vallavalitsus
2019 Pärnu linnas, Pootsi külas teostavate ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenus SuFe OÜ
 2019  Viljandi vallas Jämejala küla kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve  Viljandi Haigla SA
2019 Kuresaares Pikk tn sadeveetorustike ehituse omanikujärelevalve Kuressaare Veevärk AS
2019 Narva Keeltelütseumi parkla ehitustööde II etapi omanikujärelevalve  Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2019 Elvas Tartu mnt. tänava asfaltkatte uuendamise ehitustööde omanikujärelevalve Elva Vallavalitsus
2019 Pajaka metsandiku mahasõitude ehitamise omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2019 Viljandi vallas Päri külas Suureristi tee puurkaevu, veetöötlusjaama ja tuletõrjeveemahuti ehituse omanikujärelevalve  Ramsi VK OÜ
2019 Kunda linna tänavavalgustuse ehitustööde FIDIC Insener ja omanikujärelevalve teenus Viru-Nigula vallavalitsus
2019 Kiviõli linna Turu tänava ja Raudtee tänava lõik 1 asfalteerimise omanikujärelevalve  Lüganuse Vallavalitsus
2019 Kuressaare linnas Pika tänava sademevee kollektori rajamise ja teekatete taastamise ehituse omanikujärelevalve Kuressaare Veevärk AS
2019 Põlva reoveepuhasti rekonstrueerimise FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus Põlva Vesi AS
2019 Sillamäe purskkaevu ehitustööde omanikujärelevalve Sillamäe Linnavalitsus
2019 Räpina Kiudoski ettevõtlusala avaliku tugitaristu renoveerimise omanikujärelevalve Räpina Vallavalitsus
2019 Tõrva-Roobe kergliiklustee ehitustööde omanikujärelevalve  Tõrva Vallavalitsus
2019 Jõgeva viadukti remondi omanikujärelevalve Maanteeamet
2019 Järva-Jaani jalgratta- ja jalgteede omanikujärelevalve Järva Vallavalitsus
2019 Mahtra metsandiku mahasõitude ehitamise omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2019 Haapsalus Uuemõisa tööstusala kruntide kaugküttetorustiku ja elektrivarustuse ehitustööde omanikujärelevalve Haapsalu Linnavalitsus
2019 Viljandi vallas Kolga-Jaani alevikus Kolga-Jaani aleviku kaugkütte soojustrasside rekonstrueerimise omanikujärelevalve Viljandi Vallavalitsus
2019 Kõnnu metsandiku mahasõitude ehitamise omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2019 Narva linnasiseste kergliiklusteede võrgustiku ehitustööde omanikujärelevalve, I ja II osa Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2019 Narva Pimeaia rekonstrueerimise järelevalveteenused Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2019 Tapa valla 2019. a tee-ehituslike objektide omanikujärelevalve Tapa Vallavalitsus
2019 Räpina maantee rekonstrueerimise 1. etapi omanikujärelevalve Võru Linnavalitsus
2019 Maardu linna tänavate remondi omanikujärelevalve Maardu Linnavalitsus
2019 Ramsi kaugküttetorustiku renoveerimistööde omanikujärelevalve Ramsi Turvas AS
2019 Viljandi linna kõnniteede ehitustööde omanikujärelevalve Viljandi Linnavalitsus
2019 Kunda linna Koidu ja Võidu tänava ehitustööde omanikujärelevalve Viru-Nigula Vallavalitsus
2019 Rakveres ja Sõmeru alevikus VK torustike ehitustööde omanikujärelevalve Rakvere Vesi AS
2019 Jõgisoo veemajandusprojekti omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Kovek AS
2019 Pajusi maantee ehituse omanikujärelevalve Põltsamaa Linnavalitsus
2019 Omanikujärelevalve teenus RMK Lõuna-Eesti piirkonna loodushoiuobjektide taristu Valgesoo vaatetorni ehitus- ja rekonstrueerimistöödel Riigimetsa Majandamise Keskus
2019 Viraksaare küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve ja Inseneri teenus Paide Vesi AS
2019 Mustla reoveepuhasti rekonstrueerimise projektijuhi ja omanikujärelevalve teenuse osutamine Ramsi VK OÜ
2019 RMK Lõuna-Eesti piirkonna loodushoiuobjektide taristute Kabli looduse õpperaja eitus- ja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2019 Väike-Kamari ja Kalana külade vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise omanikujärelevalve ning FIDIC Inseneri teenus Põltsamaa Vallavara OÜ
2019 Balti Elektrijaama platsil asuva tööstuspargi nr 3 elektrivarustuse võimsuse suurendamise omanikujärelevalve teenus Enefit Energiatootmine AS
2019 Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenus projekteerimis-ehitustöödel Jüri aleviku Ehituse tn katlamaja üleviimiseks hakkepuidu küttele Elveso AS
2019 Maaparandussüsteemide ja teede ehitustööde omanikujärelevalve 2018-2020: Ida-Virumaal, Alutaguse vallas, Agusalu külas Soska tee ehitustööde omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2019 Tartu Jõe paadisadama  rekonstrueerimise omanikujärelevalveteenus MTÜ Paadisadam Jõe
2019 Omanikujärelevalve teenus Laheda valla, Tilsi küla puurkaev-pumpla ja reoveepuhasti rajamise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise ja rajamise ehitustööd Põlva Vesi AS
2018 Omanikujärelevalve teenuse osutamine Kehra katlamaja renoveerimisel ehitusobjektil SW Energia OÜ
2018 Posti ja Tööstuse tänava ristmiku rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine Kohila Vallavalitsus
2018 RMK Keila-Joa pargi II osa külastustaristu ehitus- ja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2018 Ranna-Mäe LP 110 kV kaabelliinide L166K/L168K kaablikaevude ja Mäe LP demontaaži omanikujärelevalve Elering AS
2018 Tapa linna ÜVK torustike rekonstrueerimise ja rajamise projekti omanikujärelevalve ja FIDIC  Inseneri teenus Tapa Vesi AS
2018 Abja-Paluoja reoveepuhasti ning vee ja -kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise omanikujärelevalve Abja Elamu OÜ
2018 Kohtla-Järve linna teede remonttööde omanikujärelevalve Kohtla-Järve Linnavalitsus 
2018 Tamsalu Sääse lasteaia ventilatsiooni ehitustööde omanikujärelevalve Tapa Vallavalitsus
2018 Tartu vallas Juulamõisa Juulavälja kinnistu parkla ja mahasõidu ehituse omanikujärelevalve teostamine  OÜ Juulamõis
2018 Jõhvi linnas Jaama tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve  Järve Biopuhastus OÜ
2018 Rapla keskväljaku ehitustööde-aegse omanikujärelevalve teenuse osutamine Rapla Vallavalitsus
2018 Pärnu reoveepuhastusjaama maaküttesüsteemi ja hoonesiseste küttesüsteemide rajamise omanikujärelevalve Pärnu Vesi AS
2018 EV100 avaliku pargi I etapi ehitustööde omanikujärelevalve Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
2018 Kohta-Järve tööstuspargi juurdepääsu renoveerimise omanikujärelevalve teenus ehitustööde teostamisel ja garantiiperioodil Kohta-Järve Linnavalitsus
2018 Ehitusjärelevalve teostamine Harju maakonnas Kose valla Kose-Uuemõisa aleviku soojustorustike rekonstrueerimis-, projekteerimis- ja ehitustöödel Kose Vesi OÜ
2018 „Kuningakülas, Permiskülas ja Vasknarvas asuva kolme radaritorni ehitusel“ omanikujärelevalve teenuse osutamine Politsei- ja Piirivalveamet
2018 Osa 1: Kiili – Paldiski D-kategooria maagaasi ülekandetorustiku rajamise omanikujärelevalve Elering AS
2018 Tallinnas Nautica keskuse parkla omanikujärelevalve  Capfield OÜ
2018 Väike-Maarja soojusvõrgu rekonstrueerimise omanikujärelevalve Adven Eesti AS
2018 Võru linnas Jüri ja Luha tänava ringristmiku rajamistööde omanikujärelevalve Võru Linnavalitsus
2018 Orissaare 110 kV alajaama renoveerimistööde omanikujärelevalve Elering AS
2018 Palamuse lasteaia päikeseelektrijaama ehituse omanikujärelevalve Jõgeva Vallavalitsus
2018 Tapa kesklinna rekonstrueerimise ja raudteepeatuse ühendamise erinevate liiklusviisidega ehitustöödega omanikujärelevalve teostamine Tapa Vallavalitsus
2018 Loksa linna kaugküttetorustiku rekonstrueerimise omanikujärelevalve N.R.Energy OÜ
2018 Tuula veemajandusprojekti omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine Kovek AS
2018 Saarde küla veemajanduseprojekti Inseneri ja omanikujärelevalve teenus Saarde Kommunaal OÜ
2018 Sillamäe SEJ soojustrassi rekonstrueerimine (I etapp) omanikujärelevalve teostamine Silpower AS
2018 Sillamäe SEJ soojustrassi rekonstrueerimise (II etapp) omanikujärelevalve Silpower AS
2018 Rae vallas Koplipere piirkonnas torustike korrastamine ja tuletõrjevee mahuti väljaehitaamine ning vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamise omanikujärelevalve KPRE OÜ
2018 Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 212,576 Postisaare karjääri mahasõidu ehitamise omanikujärelevalve Maanteeamet
2018 Riigitee nr 17120 Sämi-Sonda-Kiviõli km 21,00 maaüksuste piirides ja tee kaitsevööndis tehnovõrkude omanikujärelevalve   KKT Oil OÜ
2018 Riigiteede nr 1 Tallinn – Narva km 39,02-40,2, nr 1105 Kahala ühendustee km 0-1,431 ning riigitee nr 11107 Kahala tee km 1,15-1,35 taastusremondi omanikujärelevalve Maanteeamet
2018 Tootsi alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimise omanikujärelevalve OÜ Tootsi Kommunaal
2018 Vormsi helikopteriplatsi ehituse omanikujärelevalve Vormsi Vallavalitsus
2018 Omanikujärelevalve Koonga ja Lõpe katlamajade renoveerimisel  Lääneranna Vallavalitsus
2018 Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru lõigu km 87.6-94.10 (Reopalu-Mäo) ehituse omanikujärelevalve Maanteeamet
2018 Omanikujärelevalve teenus Põlva valla, Puuri küla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rajamise ehitustöödele Põlva Vesi AS
2018 Maaparandussüsteemide ja teede ehitustööde omanikujärelevalve 2018-2020: Järva maakonnas, Türi vallas, Karjaküla ja Kolu küla maaparandussüsteemi omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2018 Maaparandussüsteemide ja teede ehitustööde omanikujärelevalve 2018-2020:  Harjumaal, Nissi vallas, Lehetu külas, Putkemäe tee ja Lehetujärve tee omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2018 Maaparandussüsteemide ja teede ehitustööde omanikujärelevalve 2018-2020:  Rapla maakonnas, Kohila vallas, Lümandu külas, Jäägri tee omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2018 Maaparandussüsteemide ja teede ehitustööde omanikujärelevalve 2018-2020: Hiiu maakonnas, Hiiu vallas, Õngu külas Õngu-Vanajõe tee omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2018 Maaparandussüsteemide ja teede ehitustööde omanikujärelevalve 2018-2020: Tartu maakonnas, Nõu vallas, Unipiha külas Männila tee ehitustööde omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2018 Toila Lepa tänava ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise ehitustööde omanikujärelevalve teostamine Toila V.V. AS
2018 Patmari ja Volli talude veevarustussüsteemide väljaehitamisel omanikujärelevalve teenuse osutamine Enefit Kaevandused AS
2018 Saverna küla reoveepuhasti rekonstrueerimise omanikujärelevalve Saverna Teenus OÜ
2018 Põlva linnastaadioni rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teostamine Põlva Vallavalitsus
2018 Kohila esindusväljaku rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine Kohila Vallavalitsus
2018 Põltsamaa valla Põltsamaa- Annikvere lõigus jalg- ja jalgrattatee ehitustööde omanikujärelevalve  Põltsamaa Vallavalitsus
2018 Viimsi vallas Vehema tee rekonstrueerimise I etapi omanikujärelevalve teostamine Viimsi Vallavalitsus
2018 Kõrvalmaantee 18175 Põlgaste - Roosi km 0,0-1,226 jalgratta- ja jalgtee ehituse omanikujärelevalve  Maanteeamet
2018 Roosna-Alliku vee- ja kanalisatsiooni laiendamise projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve Paide Vesi AS
2018 Kõrvalmaantee 25239 Pindi- Verijärve km 3,42-3,98 jalgratta- ja jalgtee ehituse omanikujärelevalve teostamine  Maanteeamet
2018 Toila aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine Toila V.V. AS
2018 Raaduvere küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueeriminse omanikujärelevalve teenus Kuremaa Enveko AS
2018 Põõsaspea tulepaagi lammutamise ja uue ehitamise  omanikujärelevalve  Veeteede Amet
2018 Saku Tehnika katlamaja hakkepuidu küttele üleviimiseks teostatavate tööde omanikujärelevalve teenus Saku Maja AS
2018 Kuusalu valla külade veetöötlusseadmete rekonstrueerimisel omanikujärelevalve teenuse osutamine Kuusalu Soojus OÜ
2018 Omanikujärelevalve teeus ehitustöödele Võru linnas Kuperjanovi pataljoni ja Laane võrgupiirkonna ühendamiseks kesklinna kaugküttevõrguga Danpower Eesti AS
2018 Liiklusohtlike kohtade ümberehituse Valga, Põlva ja Võru maakondades omanikujärelevalve teostamine Maanteeamet
2018 Pärnu linnas Riia mnt, Metsa, Mai, Raja, Käbi, Männiku, Nõmme tänavate piirkonnas kaugküttetorustiku ehitamise omanikujärelevalve Fortum Eesti AS
2018 KÜ Ankru 11 vihmaveerennide paigaldamise omanikujärelevalve KÜ Ankru 11
2018 Rangu külas, Märjamaa vallas asuva päikeseelektrijaama rajamise omanikujärelevalve Comforthome OÜ
2018 Narva karjääri tehnoloogilise tee asfaltkatte remonditeenuse omanikujärelevalve teenus Enefit Kaevandused AS
2017 Valga linna reovee peapumpla rekonstrueerimine Valga Vesi AS
2017 Riigitee nr 11178 Ämari tee km 0-2,2 äärde kergliiklustee ehituse omanikujärelevalve teostamine Maanteeamet
2017 Moe jalg- ja jalgratta kergliiklustee ehitamise omanikujärelevalve Tapa Vallavalitsus
2017 Harjumaal Limu külas Kesa tee detailplaneeringu alal paiknevale puurkaevule uue pumbamaja ehitamise koos veetöötluse ja mahutitega ehitustööde OJV teenus Martinoza AS 
2017 Viljandi linnas Vaksali ja Kalevi tänavate ning Riia maantee ringristmiku ehitustööde omanikujärelevalve Viljandi Linnavalitsus
2017 Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 36,5-37,8 Kernu tankla lõigu ja eritasandilise liiklussõlme põhiprojekti ekspertiis Maanteeamet
2017 Riigitee nr 16160 Palivere-Oonga km 0,94–2,46 Palivere alevikus jalg- ja jalgrattatee ehituse omanikujärelevalve teostamine Maanteeamet
2017 Suntri paisu ehituse omanikujärelevalve Suntri Pais MTÜ
2017 Jõgeva linnas Suvila, Jaama ja Välja tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve Jõgeva Linnavalitsus
2017  Nuia 110kV alajaama liitumise omanikujärelevalve Elering AS
2017 Järelevalve teenuse osutamine objektil Kostivere alevik Mõisa tee 3 ja Mõisa tee 5 parkla laiendamine ning Jõe tänava lõigi rekonstrueerimine Jõelähtme Vallavalitsus
2017 Harju maakond Jõelähtme vald Ihasalu vald, Laheranna 2,3 ja 4 (Metsahundi ja Laheranna tee) osalise ehituse omanikujärelevalve Jõelähtme Arenduse OÜ
2017 Järva-Jaani põhjaosa kaugkütte soojatorustiku ehitustööde omanikujärelevalve Järva-Jaani Vallavalitsus
2017 Klooga kaugküttetorustiku projekteerimise ja ehituse perioodi omanikujärelevalve Keila Vallavalitsus
2017 Klooga harjutusvälja piiritähistuste ehitamise omanikujärelevalve Kaitseministeerium
2017 Valgehobusemäe tee, rullsuusaraja ehitamise, lumekrossiraja ning nõlvade planeerimise omanikujärelevalve Albu Vallavalitsus
2017 Kadrina aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning reoveepumpla rekonstrueerimisel ja laiendamisel omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Kadrina Soojus AS
2017 Vaivara küla ühisveevärgi - ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise omanikujärelevalve KA Vaiko AS
2017 Rapla linna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ja ehitustöödel FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenuse osutamine Rapla Vesi AS 
2017 Karjaküla aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimise ja laiendamise omanikujärelevalve teenuse osutamine Lahevesi AS
2017 Paldiski linna vee- ja kanalisatsioonitaristu ehitustööde omanikujärelevalve ning FIDIC Inseneri teenus Paldiski Linnahoolduse AS
2017 Haapsalu ja Uuemõisa vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimise VII etapi omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Haapsalu Veevärk AS 
2017 Ramsi valla Intsu reoveekogumisala reoveepuhasti, ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise projektijuhi ja omanikujärelevalve teenus Ramsi VK OÜ
2017 Valga, Põlva ja Võru maakondade omanikujärelevalve teostamine Maanteeamet
2017 Viljandis Vaksali ja Metalli tänavate ehitustööde omanikujärelevalve Viljandi Linnavalitsus / AS Viljandi Veevärk
2017 Käina aleviku kaguosa vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimisel omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine  Kärdla Veevärk AS
2017 Sillamäe linna Kesk tn, Kajaka tn ja Veski tn kaugküttetorustike rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine (I etapp) Sillamäe SEJ AS
2017 Tallinnas Aia tn 12 õueala piirdeaia ehituse omanikujärelevalve teenus Tallinna Haridusamet 
2017 Ahtme kergliiklustee ehituse omanikujärelevalve Kohtla-Järve Linnavalitsus
2017 Jäneda Lossi tee rekonstrueerimise omanikujärelevalve Tapa Vallavalitsus
2017 Salme aleviku katlamaja omanikujärelevalve SW Energia OÜ
2017 Juuru aleviku kaugküttetrasside omanikujärelevalve Soval Teenus OÜ
2017 Võru kesklinna pargi I etapi ehitustööde omanikujärelevalve Võru Linnavalitsus
2016 Riigitee 27 Rapla- Järvakandi- Kergu km 32,868-38,132 rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine Maanteeamet
2016 Vilsandi tuletorni, Orjaku õpperaja, Mohni saare matkaraja ja Põõsaspea vaatlusonni rekonstrueerimise omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus 
2016 Mõniste kunstmurukattega universaalväljaku ehituse omanikujärelevalve Mõniste Vallavalitsus 
2016 Valga raudteejaama ümbruse parkimisvõimaluste laiendamine ning juurdepääsuvõimaluste parendamine - ehitustööde omanikujärelevalve teostamine Valga Linnavalitsus
2016 Varbla küla RVP reoveesette tahendamise rajatiste ja purgla ehitamise omanikujärelevalve Matsalu Veevärk AS
2016 Tsirguliina kahe bituumenmahuti projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve Select Service OÜ 
2016 Abja-Paluoja vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise III etapi 1 osa projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teostamine Abja Elamu OÜ
2016 Käru aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise omanikujärelevalve teenuse osutamine Käru Varahaldus OÜ
2016 Mõisamaa küla veevarustuse väljaehitamise omanikujärelevalve Kohtla Vallavalitsus
2016 Haapsalus Suur-Lossi tn kõnniteede rekonstrueerimise omanikujärelevalve Haapsalu Linnavalitsus 
2016 Viljandis Lossi, Koidu ja Tallinna tänavate ehitustööde omanikujärelevalve Viljandi Linnavalitsus 
2016 Tapa Lõuna ja Loode tänavate rekonstrueerimise omanikujärelevalve Tapa Vallavalitsus 
2016 Raasiku aleviku raudteepeatuse "pargi ja reisi" parkla ehitamise omanikujärelevalve Raasiku Vallavalitsus 
2016 Riigitee nr 6 Valga-Uulu km 82.852-93.914 rekonstrueerimise omanikujärelevalve  Maanteeamet
2016 Riigitee nr 27 Rapla-Järvakandi-Kergu km 16,39-19,01 ja km 26,43-32,87 remondi omanikujärelevalve Maanteeamet
2016 Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 110,150-110,310 asuva Angoja ristmiku ümberehituse omanikujärelevalve  Maanteeamet
2016 Tugimaantee nr 45 Tartu-Räpina-Värska km 6.156-13.9 asuva Põvvatu - Vana-Kastre lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve Maanteeamet
2016 Jõgeva maakonna liiklusohtlike kohtade (Adavere, Esku) likvideerimise omanikujärelevalve Maanteeamet
2016 Tugimaantee 93 Kohtla-Järve - Kukruse - Tammiku km 14,38-18,96 Edise-Tammiku teelõigu ehitustöö omanikujärelevalve Maanteeamet
2016 Viimsi veekorraldus IV etapis lisandunud ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus AS Viimsi Vesi 
2016 Tallinnas Tihase tn tunnelkollektori remont- ja ehitustööde omanikujärelevalve Tallinna Vesi AS 
2016 Tallinnas Tihase tn tunnelkollektori remondil Tellija esindaja teenus Tallinna Vesi AS
2016 Tallinnas Vanasadamas laevadelt reovee vastuvõtmise kollektorite ehitamise omanikujärelevalve TS Energia OÜ 
2016 Keila linnas Ehitajate tee katte remont ja Kruusa tänava sõidutee rekonstrueerimise ja uue kergliiklustee rajamise omanikujärelevalve Keila Linnavalitsus
2016 Nõuni küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise omanikujärelevalve Palu-Teenus OÜ
2016 Haapsalus Paralepa jalgteesilla ehitustööde omanikujärelevalve  Haapsalu Linnavalitsus 
2016 Riigimaantee 71 Otepää-Tõikamäe jalg- ja jalgrattatee ehitustööde omanikujärelevalve teenus koos projekti ekspertiisiga Maanteeamet
2016 Palupera ja Hellenurme külades joogivee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimis-ehitustööde omanikujärelevalve Palu-Teenus OÜ
2016 Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 166,883-191,790 katte taastusremondi omanikujärelevalve Maanteeamet
2016 Kullamaa-Märjamaa alajaamade vahelise 110 kV õhuliini ehitamise omanikujärelevalve Elering AS
2016 Keila valla Karjaküla reoveekogumisala reoveetorustiku ehitamisel omanikujärelelvalve ja Inseneri teenus Lahevesi AS
2016 Märjamaa reoveepuhasti ja ühiskanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise projektijuhtimine ja projekteerimine Matsalu Veevärk AS,
2016 Kuressaare linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning siibrikaevude rekonstrueerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri tenus Kuressaare Veevärk AS 
2016 Vasula silla ja liiklusohtliku ristmiku ümberehituse omanikujärelevalve Maanteeamet
2016 Viljandi maakonna jalg- ja jalgrattatee ehituse ja kruusteede remondi omanikujärelevalve Maanteeamet
2016 Riigimaantee nr 10 Risti – Virtsu – Kuivastu - Kuressaare km 21,4-29,2 Üdruma – Laiküla lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve Maanteeamet
2016 Tolmuvabade katete ehitamise ja pindamistööde omanikujärelevalve Maanteeamet
2016 Lüganuse, Roodu ja Vainupea sildade ehituse omanikujärelevalve Maanteeamet
2016 Riigimaantee nr 20184 Paeküla - Vana-Vigala km 12,07-12,68 jalgratta- ja jalgtee ehitamise omanikujärelevalve Maanteeamet
2015 Viimsi veekorralduse IV etapi ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus AS Viimsi Vesi 
2015 Haapsalu Päästekomando platsitööde omanikujärelevalve Riigi Kinnisvara AS 
2015 Tee 67 Võru – Mõniste - Valga km 67,50 – 77,214 rekonstrueerimise omanikujärelvalve Maanteeamet
2015 Haapsalu linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve P.P. Ehitusjärelevalve OÜ
2015 Jõhvi valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve Jõhvi Vallavalitsus
2015 Räpina linna Võhandu tn tänavalõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve Räpina Vallavalitsus 
2015 Ruu-Ihasalu kergliiklustee 2 ja 3 etapi ning Laheranna 4 parkimiskohtade omanikujärelevalve Jõelähtme Arendusgrupp OÜ 
2015 Virtsu-Võiküla 110 kV merekaabli paigaldamise omanikujärelevalve Elering AS
2015 Ardu vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projektijuhtimine Kose Vallavalitsus
2015 Suaru sadama teetööde omanikujärelevalve Kihnu Vallavalitsus 
2015 Paide linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve SA Paide Haldus 
2015 Maanteede 11300 Lagedi-Peningi km 1-2,2, km 1,4 asuva Kepsu silla ümberehitus; 11302 Lagedi-Kostivere km 0-1,7 ning 11110 Nehatu-Lagedi km 1,5-3,8 remodi ja kergliiklusteede ehitamise omanikujärelevalve tegemine Maanteeamet
2015 Sillamäe linna veekäitlussüsteemide ja torustike ehituse III etapi omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Sillamäe Veevärk AS
2015 Riigimaanteede nr 15 Tallinn-Rapla-Türi km 41,7 ristmiku laiendamise, nr 29 Märjamaa–Koluvere km 12,3 bussipeatuse ümbertõstmise ja nr 16155 Silla-Jädivere km 28,4 ristmiku ümberehituse omanikujärelevalve Maanteeamet
2015 Haapsalu ristmiku ehitamise aegne omanikujärelevalve teenus Haapsalu Linnavalitsus
2015 Riia linna veemajandusprojekti ehitustööde ehitusjärelevalve teostamine SIA Rīgas ūdens
2015 Paldiski linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ehitustööde omanikujärelevalve ning FIDIC Inseneri teenus Paldiski Linnahoolduse AS
2015 Riigimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla km 39,3-49,4 (lõik: Risti-Palivere) remondi omanikujärelvalve2 Maanteeamet
2014 Viimsi veekorralduse II etapi FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus AS Viimsi Vesi
2014 Pärnu maakonnas Vändra valla Pärnjõe – Luuri - Massu ja Sohlu tee remondi omanikujärelevalve teenus Vändra Vallavalitsus 
2014 Võrus Jüri tn katendi vahetuse I etapi omanikujärelevalve teostamine Võru Vallavalitsus
2014 Maanteeameti lõuna regioonis olevate sildade omanikujärelevalve teostamine koos projektide ekspertiisiga Maanteeamet
2014 Narvas A.Puškini tänava 2.etapi ehitustööde omanikujärelevalve Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet 
2014 Maantee nr 14 Kose – Purila, Kose-Kose/Risti lõigu (km 0-2,4) remondil omanikujärelevalve teostamine  Maanteeamet
2014 Narva ühisveevärgi ja - kanalisatsioonitorustike osa II omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus  AS Narva Vesi
2014 Viljandi linna soojusvõrgu rekonstrueerimise II etapi omanikujärelevalve  AS Esro
2014 Sillamäe linna teede remondi omanikujärelevalve teostamine Sillamäe Linnavalitsus 
2014 Riigimaanteel nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 0,880-1,650, Imavere asula kõnniteede ja tänavavalgustuse ehituse omanikujärelevalve teostamine Maanteeamet
2014 Riigimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla km 18,3-38,9 taastusremondi omanikujärelvalve Maanteeamet
2014 Viljandi maakonna riigimaanteede katete taastusremondi omanikujärelvalve Maanteeamet
2014 Türisalu veemajandusprojekti FIDIC Inseneri teenus Keila-Joa aiandusühistute vee-ja kanalisatsioonitorustiku ehitamisel Lahevesi AS
2014 Valga linnas Kungla tn teekatendi taastamise ehitustööde Inseneri ja omanikujärelevalve teenuse osutamine AS Valga Vesi 
2014 Tamsalu linna Kesk ja Koidu tänavate osalise rekonstrueerimise omanikujärelevalve Tamsalu Vallavalitsus 
2014 Sillamäe linna vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituse II etapi omanikujärelevalve ning FIDIC Inseneri teenus Sillamäe Veevärk AS
2014 Kuusalu valla alevike ühisveevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamisel projektijuhtimise teenus Kuusalu Soojus OÜ
2014 Riidaja asulas jalgratta- ja jalgteede ehituste ja jalgtee välisvalgustuse ehituse omanikujärelevalve  Maanteeamet
2014 Võnnu asulas jalgratta- ja jalgteede ehituste omanikujärelevalve Maanteeamet
2014 Valga linna vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepumplate ehitustööde omanikujärelevalve ja Fidic Inseneri teenus AS Valga Vesi
2014 Rakvere linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonirajatiste arendamise projektispetsialisti ja omanikujärelevalve/FIDIC Inseneri teenus Rakvere Vesi AS
2014 Kadrina valla veemajandusprojekti projektijuhtimise ning omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse AS Kadrina Soojus 
2014 Kuressaares Staadioni tänava (PK 0+00 kuni 1+40) rekonstrueerimise ja Supluse pst valgustite paigalduse omanikujärelevalve Kuressaare Linnavalitsus 
2014 Narva tänavate ehitustööde ehitusjärelevalve Narva Linnavalitsus Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet 
2014 Valga maakonna liiklusohtlike kohtade ümberehitamise omanikujärelevalve teostamine Maanteeamet
2014 Kohtla-Järve eelisoleeritud soojustrasside ehitamise omanikujärelevalve  VKG Soojus AS 
2013 Põltsamaa linna ning selle lähiümbruse ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine II etapi omanikujärelevalve ja Inseneri teenus Põltsamaa Varahalduse OÜ 
2013 Saku aleviku vee- ja kanalistsioonitorustike ja kaugküttetorustike ehitustööde omanikujärelevalve OÜ Saku Maja 
2013 Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 166,883-191,790 katte taastusremondi omanikujärelevalve Maanteeamet
2013 Jõelähtme vallas Laheranna 2,3,4 maa-ala teede, tehnovõrkude ning puurkaev-pumpla rajamise omanikujärelevalve Laheranna Vesi OÜ
2013 Tallinna Hundipea sadama kaide 2 kuni 7 sulundseinte katoodkaitse ehitamise omanikujärelevalve  Veeteede Amet 
2013 Tartu reoveepuhasti anaeroobse settekäitluse järelevalveteenus AS Tartu Veevärk 
2013 Saku aleviku veetöötlussüsteemi ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus AS Saku Maja 
2013 Tapa valla veemajandusprojekt-Lehtse alevik ja Jäneda küla. Projektijuhi, omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus AS Tapa Vesi
2013 Riigimaanteel nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru asuva Pagusoo ristmiku ümberehituse ja riigimaantee nr 17189 Rakvere sissesõidu remondi omanikujärelevalve teenuse osutamine Maanteeamet
2013 Kuressaare reoveekogumisala veemajandusprojekti ehitustööde projektijuhtimise ja omanikujärelevalve ning Fidic Inseneri teenus  Kuressaare Veevärk AS 
2013 Jõhvi ja Ahtme eelisoleeritud soojustrasside ehitamise omanikujärelevalve VKG Soojus AS 
2013 Viljandi linna soojusvõrgu rekonstrueerimise I etapi omanikujärelevalve AS Esro
2013 Tee 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 114,562 – 210,45  katte kuumtaastamise (novaflex ja remix) omanikujärelevalve teostamine Maanteeamet 
2013 Sillamäe reoveepuhasti rekonstrueerimise omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus. Sillamäe Veevärk AS
2013 Karksi valla veemajandusprojekti omanikujärelevalve ning FIDIC Inseneri teenus Iivakivi AS 
2013 Saku aleviku kaugküttesüsteemi rekonstrueerimisel projektijuhtimise teenus osutamine OÜ Saku Maja
2013 Riigihanke "Võru linna, Kesklinna piirkonna vee-, kanalisatsiooni-, sademeveeja kaugküttesüsteemide projekteerimine ja ehitus" sõlmitud lepingu nr 2 "
Kreutzwaldi tänava sademeveesüsteemide laiendamine ja rekonstrueerimine"
(osa 1) tehtavate ehitustööde omanikujärelevalve
Võru Linnavalitsus
2013 Pärnu Kesklinna veemajandusobjektide II etapi ehitustööde omanikujärelevalve ja Inseneri teenuse osutamine AS Pärnu Vesi 
2013 Tapa linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonirajatiste arendamise projektispetsialisti ja omanikujärelevalve ning FIDIC Inseneri teenus Haapsalu Linnavalitsus
2013 Tartu reoveepuhasti settekäitluskompleksi rekonstrueerimise järelevalve  AS Tartu Veevärk
2013 Rapla linna reoveekogumisala veemajandusprojekti FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve Rapla Varahaldus
2013 Kohtla-Järve - Sompa - Ahtme soojusmagistraali ehituse omanikujärelevalve  VKG Soojus AS
2013 Oisu biogaasi jaama ja kaugkütte katlamaja vahelise soojatrassi ehituse omanikujärelevalve Oisu Biogaas OÜ
2013 Võru vallas Tsiatsungõlmaa lasketiiru juurdepääsutee teelõigu rekonstrueerimise ehitusjärelevalve  Võru Vallavalitsus 
2012 Hiiu maakonna Käina asula reoveepuhasti rekonstrueerimise omanikujärelevalve ja Fidic Inseneri teenus AS Kärdla Veevärk
2012 Loksa linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti projektijuhtimise teenus  OÜ Loksa Haljastus
2012 Maardu linna veemajandusprojekti teostamisel projektijuhtimise ja omanikujärelevalve ning FIDIC Inseneri teenus  AS Maardu Vesi
2012 Kihnu valla teede mustkatte ehituse omanikujärelevalve teostamine Kihnu Vallavalitsus 
2012 Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus Saue Linnavalitsus  
2012 Assaku, Vaida ja Jüri alevikes ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ning kaugkütte ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus AS Telora-E
2012 Tartu linnas Kalda tee – Mõisavahe tn – Lammi tee ristmiku rekonstrueerimisel ja Kalda tee taastusremonttöödel omanikujärelevalve teostamine Tartu Linnavalitsus
2012 Kallaste linna biokütuse katlamaja ja soojatrassi ehituse omanikujärelevalve Kallaste Linnavalitsus
2012 Riigimaantee nr 45 Tartu-Räpina-Värska km 3,12-6,066 Tartu-Põvvatu lõigu ümberehituse omanikujärelevalve koos projekti ekspertiisiga Maanteeamet
2012 Lääniste silla remondi, Rõsna silla ümberehituse koos projekteerimisega ja Võuküla silla remondi koos projekti koostamisega omanikujärelevalve ja ekspertiis Maanteeamet
2012 Lustivere, Sadala ja Vara asulates jalgratta- ja jalgteede ehituste omanikujärelevalve  Maanteeamet
2012 Türi-Viljandi raudteelõigu renoveerimise ehitustööde teostamisel omanikujärelevalve teenuse osutamine Edelaraudtee Infrastruktuuri AS 
2012 Sillamäe linna Sõtke ja Ranna tänavate soojustorustiku renoveerimise omanikujärelevalve Sillamäe SEJ AS
2012 Kose aleviku reoveekogumisala veemajandusprojekti teostamisel projektijuhtimine ja omanikujärelvalve/FIDIC Inseneri teenus  OÜ Kose Vesi
2012 Narva Tuhavälja TEJ tuulikute vundamentide, 20 kV kaabel- ja sideliinide ehitamisel omanikujärelevalve teenus AS Eesti Energia
2012 Paide kaugküttetrasside renoveerimise ja ehitamise omanikujärelevalve ja Inseneri teenus AS Paide Vesi
2011 Sillamäe linna soojustrassi renoveerimise omanikujärelevalve teenuse osutamine Sillamäe SEJ AS
2011 Tartus Nõlvaku tänava ja Kaunase pst - Jaama tn ristmiku ning Nõlvaku tn - Räpina mnt ümberehitamisel omanikujärelevalve teostamine  Tartu Linnavalitsus
2011 Riigimaanteede nr 11240 Tõdva-Hageri (lõigul km 0-3,6) ja nr 11342 Saku-Tõdva (lõigul km 3,4-7,4) remondi ja kergliiklusteede ehituse omanikujärelevalve teostamine Maanteeamet
2011 Võru linna veemajandusprojekti ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus Võru Vesi AS
2011 Võru linna reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Võru Vesi AS
2011 Rae valla Pirita jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus AS Elveso
2011 Tallinnas Hundipea sadama ja süvendustööde teostusdokumentatsiooni kontroll ja väljamakse tõendite vormistamine. FIDIC Inseneri teenus.  Veeteede Amet
2011 Kiili alevi ja Luige aleviku veetöötlusjaamade omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus. Kiili KVH OÜ 
2011 Tallinnas Hundipea sadama rekonstrueerimise I etapi ehitustööde järelevalve Veeteede Amet