Keskkond - Projekteerimine ja konsultatsioon

 

Pakume projekteerimist nullist kuni detailsete tööjoonisteni jäätmete, veekogumite ja jääkreostuse valdkonnas, uuringute teostamiseks kaasame pädevad partnerid ja alltöövõtjad.

Meie meeskond omab kogemusi tervik projekti kokkupanemisel eskiis, eelprojekti, põhiprojekti kui ka tööprojekti tasemel peaprojekteerijana.

 

UUS! Koostame energia- ja kliimakavasid!

Euroopa Majanduspiirkonna 2014-2021 kliimaprogrammi Eesti eelarve on 7 miljonit eurot ja kohalikel omavalitsustel on võimalus taotleda toetust energia- ja kliimakavade koostamiseks.
Energia- ja kliimakava on dokument, mille eesmärk on kliimamuutuste leevendamine ja kliimamuutustest põhjustatud haavatavuse vähendamine. Kava on abiks kohalikul omavalitsusel rohepöörde läbiviimisel, esmalt kaardistatakse ja hinnatakse olemasolevat olukorda, seejärel töötatakse välja tuleviku eesmärgid ning strateegiad nende saavutamiseks. Väga oluline on, et kogu kava koostamise protsess on avatud ja kohalikku kogukonda kaasav.

Kava kaardistab kohaliku piirkonna olemasoleva olukorra järgnevates valdkondades:

tervis, sotsiaalhoolekanne ja päästevõimekus;

maakasutus ja planeerimine;

• looduskeskkond;

• majandus s.h keskkonnahoidlikud riigihanked ja ringmajandus;

biomajandus;

kogukond, teadlikkus ja koostöö;

taristu ja ehitised;

energeetika ja varustuskindlus;

 

 Taotlusvooru täpsem info: kohalike omavalitsuste kliima- ja energiakavad

 

Helena Metspalu

Helena Metspalu

juhatuse liige/ infrastruktuuri projekteerimise valdkonna juht

Referentsid