Rail Baltic Estonia OÜ
Saustinõmme ökodukti ehitustööde konsultatsioon ja omanikujärelevalve
Rail Baltic Estonia OÜ
Transpordiamet
Riigitee nr 11152 Kirdalu-Kiisa lõigul asuva Rail Baltica maanteeviadukti ehitamise omanikujärelevalve
Transpordiamet
N.R Energy OÜ
Loksa hakkpuidu katlamaja omanikujärelevalve
N.R Energy OÜ
Sangaste soojatrasside rekonstrueerimise omanikujärelevalve
SW Energia OÜ
Kuressaare Veevärk AS
Kuressaare kesklinna torustike rekonstrueerimistööde projektijuhtimine ja omanikujärelevalve
Kuressaare Veevärk AS
Strantum OÜ
Harkujärve veetöötluse rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve
Strantum OÜ
Keila jõe raudteesilla ning Tuula tee jalgratta- ja jalgtee tunneli ehitustööde omanikujärelevalve teostamine
Eesti Raudtee AS
Võru Linnavalitsus
Võru linna teede rekonstrueerimise ehitustööde Inseneri ja omanikujärelevalve
Võru Linnavalitsus
Topi viadukti (BP89-Pääsküla km 89,392) ehitustööde omanikujärelevalve teostamine
Eesti Raudtee AS
Rail Baltic Estonia OÜ
Tagadi viadukti projekteerimise konsultatsiooni teenus ja ehitusaegne omanikujärelevalve
Rail Baltic Estonia OÜ
Toila ja Voka aleviku tänavavalgustuse taristu renoveerimise omanikujärelvalve teenus
Toila Vallavalitsus
Kuressaare Veevärk AS
Sõmera ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise projektijuhtimine ja omanikujärelevalve
Kuressaare Veevärk AS
Võru Vesi AS
Võru linnas ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde Inseneri ja omanikujärelevalve teenus
Võru Vesi AS
Transpordiamet
Keri tuletorni rekonstrueerimise I etapi omanikujärelevalve
Transpordiamet
Paide RKA ÜVK ja sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimise ja rajamise omanikujärelevalve teenus
Paide Vesi AS
Peipsiääre Vallavalitsus
Peipsiääre Sibulatee kultuuriobjektide renoveerimise omaniku- ja muinsuskaitseline järelevalve
Peipsiääre Vallavalitsus
Elva Vallavalitsus
Elva Pika tn rekonstrueerimistöödel omanikujärelevalve teenus
Elva Vallavalitsus
Narva TEN-T transiitteede projekteerimis- ja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve ja Inseneri teenus
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Võru Vesi AS
Võru linnas vee-, kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus
Võru Vesi AS
Transpordiamet
Riigitee 87 Põlva ringtee km 2,194 asuva Põlva sildregulaatori ümberehitus omanikujärelevalve teostamine
Transpordiamet 2022
Elva Vallavalitsus
Elva linna tänavavalgustuse renoveerimise omanikujärelevalve teenus
Elva Vallavalitsus 2022
Adven Eesti AS
Aseri soojusvõrgu rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Adven Eesti AS 2021
Tallinna Lennujaam AS
Tallinna lennujaamas päikeseparkide projekteerimise ja ehitustööde omanikujärelevalve teenus
Tallinna Lennujaam AS 2021
Adven Eesti AS
Sõmeru soojusvõrgu rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Adven Eesti AS 2021
Transpordiamet
Riigitee 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva km 49,7-57,0 Pringi-Kuigatsi teeristi lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Transpordiamet 2021
Transpordiamet
Riigitee 65 Võru-Räpina km 35,1-43,4 Kirmsi-Räpina lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Transpordiamet 2021
Põlva Vesi AS
Põlva reoveekogumisala veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus
Põlva Vesi AS 2021
Kuressaare Veevärk AS
Muhu vallas Liiva küla reoveepuhasti projekteerimis- ehitustööde teostamise omanikujärelevalve teenus
Kuressaare Veevärk AS 2021
Jõgeva Vallavalitsus
Jõgeva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Jõgeva Vallavalitsus 2021
Rakvere Vesi AS
Rakvere valla Kohala küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Rakvere Vesi AS 2021
Gate of Tallinn tehnovõrkude ja teede rajamise omanikujärelevalve
Chester Universal OÜ 2021
Mako AS
FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenused Libatse küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise projektile
Mako AS 2021
Põltsamaa valla tänavavalgustuse ehitustööde omanikujärelevalve
Põltsamaa Vallavara OÜ 2021
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Klooga harjutusvälja projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2021
Tartu Linnavalitsus
Tartus Riia-Vaksali tn ristmiku rekonstrueerimisel ja kergliiklustunnelite ja kergliiklussilla projekteerimisel ja ehitamisel omanikujärelevalve teenuse osutamine
Tartu Linnavalitsus 2021
Viru-Nigula vallavalitsus
Aseri aleviku, Rannu küla ja Viru-Nigula aleviku tänavavalgustuse projektijuhi, FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus
Viru-Nigula vallavalitsus 2021
Elering AS
Harku-Lihula-Sindi 330/110kV õhuliini projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve
Elering AS 2021
Elering AS
Kiili-Paldiski gaasitoru ja Paldiski kompressorijaama projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve
Elering AS 2021
Enefit Green AS
Paldiski linnas päikesepargi omanikujärelevalve teostamine
Enefit Green AS 2020
Maanteeamet
Riigitee nr 11245 Kiisa - Kohila km 0,0 - 1,141 rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Maanteeamet 2020
Maanteeamet
Riigitee 93 Kohtla-Järve–Kukruse–Tammiku km 0,0-0,456 lõigu teekatte taastusremondi ja km 19,030-20,462 lõigu kuumtaastamise omanikujärelevalve
Maanteeamet 2020
Maanteeamet
Riigitee nr 17 Keila-Haapsalu km 54,89-62,82 Keedika - Linnamäe lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Maanteeamet 2020
Setomaa Vallavalitsus
Värska sadama rekonstrueerimise ja promenaadi välja ehitamise omanikujärelevalve teenus
Setomaa Vallavalitsus 2020
Pärnu Linnavalitsus
Pärnus, Tallinna mnt-Rääma-J. V. Jannseni tn ristmiku rekonstrueerimisel omanikujärelevalve teostamine
Pärnu Linnavalitsus 2020
Maanteeamet
Riigiteede 17177 Haljala – Käsmu, 17182 Palmse – Sagadi ja 17183 Karula – Vihula – Sagadi ristmiku ümberehituse omanikujärelevalve
Maanteeamet 2020
Sillamäe Linnavalitsus
Sillamäe rannapromenaadi ehitustööde omanikujärelevalve
Sillamäe Linnavalitsus 2020
Loo Vesi OÜ
Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Jõelähtme valla Uusküla küla ÜVK-süsteemi rekonstrueerimisel ning laiendamisel
Loo Vesi OÜ 2020
Adven Eesti AS
Saue soojusvõrgu rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Adven Eesti AS 2020
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Narva EV 100 pargi II etapi ehitustööde omanikujärelevalve
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet 2020
Kuusalu Soojus OÜ
Kuusalu vallas Uuri, Vihasoo ja Suurpea külade ÜVK rajatiste omanikujärelevalve
Kuusalu Soojus OÜ 2020
Adven Eesti AS
Harjumaa, Haabneeme ja Viimsi soojavõrkude ühendustorustiku rajamise omanikujärelevalve
Adven Eesti AS 2020
OÜ Kuusalu Soojus
Kuusalu reoveepuhasti laiendamise projektijuhtimine
OÜ Kuusalu Soojus 2020
Strantum OÜ
Harku valla Tabasalu ja Rannamõisa ÜVK ehitamise rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Strantum OÜ 2020
Põlva reoveepuhasti rekonstrueerimise FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus
Põlva Vesi AS 2019
Fortum Eesti AS
Pärnu linnas Ravi, Metsa ja Mai tn piirkonna kaugküttetorustike omanikujärelevalve
Fortum Eesti AS 2019
Maanteeamet
Riigitee nr 11110 Nehatu-Loo-Lagedi rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Maanteeamet 2019
Maanteeamet
Tapa linnaku ja Kaitseväe keskpolügooni ühendustee ja riigitee Pärnu-Rakvere-Sõmeru eritasandilise ristumise ehituse omanikujärelevalve
Maanteeamet 2019
Maardu linna tänavate remondi omanikujärelevalve
Maardu Linnavalitsus 2019
Vilsandi tuletorni rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Veeteede Amet 2019
Maanteeamet
Järva maakonna teede pindamistööde omanikujärelevalve
Maanteeamet 2019
Maanteeamet
Ida-Viru maakonna teede pindamistööde omanikujärelevalve
Maanteeamet 2019
Tartu Linnavalitsus
Tartus Tamme pst rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve
Tartu Linnavalitsus 2019
Maanteeamet
Harju ja Rapla maakondade 2019.a teede pindamistööde omanikujärelevalve
Maanteeamet 2019
Kadrina aleviku soojatorustike rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Kadrina Soojus AS 2019
Eesti Raudtee AS
Tapa-Kadrina km 194,713 ja Vaeküla-Kabala km 222,931 sildade rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine
Eesti Raudtee AS 2019
Noblessneri sadama lainemurdja ehituse omanikujärelevalve
BLRT Grupp AS, Noblessner 2019
Tartu vallas Tabivere aleviku tööstuspiirkonna ÜVK rajatiste ehitustööde omanikujärelevalve
Tartu Vallavalitsus 2019
Maanteeamet
Riigitee nr 11260 Jõelähtme-Kemba km 39,427 Tõldoja silla ja pealesõitude remondi omanikujärelevalve
Maanteeamet 2019
Maanteeamet
Tugimaantee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 91,303-96,004 teekatte taastusremondi omanikujärelevalve
Maanteeamet 2019
Kovek AS
Laitse veemajandusprojekti omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus
Kovek AS 2019
Viru-Nigula Vallavalitsus
Kunda linna tänavavalgustuse ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus
Viru-Nigula Vallavalitsus 2019
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu sadama rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Narva-Jõesuu Linnavalitsus 2019
Kuressaare Veevärk AS
Ehituse omanikujärelevalve ja FIDIC inseneri teenus Kuressaare linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimistöödel
Kuressaare Veevärk AS 2019
VKG Soojus AS soojustrasside ehituse omanikujärelevalve
VKG Soojus AS 2019
Maanteeamet
Riigitee nr 24156 Viiratsi-Mustapali tolmuvaba katte ehituse omanikujärelevalve
Maanteeamet 2018
Maanteeamet
Põhimaantee 6 Valga – Uulu ja tugimaantee 73 Tõrva – Pikasilla Tõrva keskristmiku ümberehituse omanikujärelevalve
Maanteeamet 2018
Viljandi Linnavalitsus / AS Viljandi Veevärk
Viljandi linnas Kantremaa tööstusala tänavate tugitaristu ehitustööde omanikujärelevalve
Viljandi Linnavalitsus / AS Viljandi Veevärk 2018
Adven Eesti AS
Laagri soojusvõrgu rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Adven Eesti AS 2018
Maanteeamet
Riigitee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru taastusremondi omanikujärelevalve teostamine
Maanteeamet 2018
Maanteeamet
Riigi tugimaantee nr 91 Narva – Narva-Jõesuu – Hiiemetsa rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Maanteeamet 2018
Maanteeamet
Riigiteel nr 13161 asuva Vadi silla remondi omanikujärelevalve
Maanteeamet 2018
Maanteeamet
Riigiteel nr 20175 asuva Lebenesi silla rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Maanteeamet 2018
Silpower AS
Sillamäe SEJ soojustrassi rekonstrueerimine (I etapp) omanikujärelevalve teostamine
Silpower AS 2017
Kovek AS
Tuula veemajandusprojekti omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine
Kovek AS 2017
Rapla Vesi AS
Rapla linna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ja ehitustöödel FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenuse osutamine
Rapla Vesi AS 2017
N.R. Energy OÜ
Loksa linnas kaugküttetorustiku rekonstrueerimise omanikujärelevalve
N.R. Energy OÜ 2017
Suntri paisu ehituse omanikujärelevalve
Suntri Pais MTÜ 2017
Tapa Vesi AS
Tapa linna ÜVK torustike rekonstrueerimise ja rajamise projekti omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus
Tapa Vesi AS 2017
Keila Vallavalitsus
Klooga kaugküttetorustiku projekteerimise ja ehituse perioodi omanikujärelevalve
Keila Vallavalitsus 2017
Saku Maja AS
Saku Tehnika katlamaja hakkepuidu küttele üleviimiseks teostatavate tööde omanikujärelevalve teenus
Saku Maja AS 2017
Haapsalu Veevärk AS
Haapsalu ja Uuemõisa vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimise VII etapi omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus
Haapsalu Veevärk AS 2017
Sillamäe SEJ AS
Sillamäe linna Kesk tn, Kajaka tn ja Veski tn kaugküttetorustike rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine (I etapp)
Sillamäe SEJ AS 2017
Käru Varahaldus OÜ
Käru aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise omanikujärelevalve teenuse osutamine
Käru Varahaldus OÜ 2017
TS Energia OÜ
Tallinna Vanasadamas laevadelt reovee vastuvõtmise kollektorite ehitamise omanikujärelevalve
TS Energia OÜ 2016
Tallinna Vesi AS
Tallinna Tihase tn tunnelkollektori remont- ja ehitustööde omanikujärelevalve
Tallinna Vesi AS 2016
Maanteeamet
Tugimaantee 93 Kohtla-Järve - Kukruse - Tammiku km 14,38-18,96 Edise-Tammiku teelõigu ehitustöö omanikujärelevalve
Maanteeamet 2016
Maanteeamet
Riigimaantee nr 10 Risti – Virtsu – Kuivastu - Kuressaare km 21,4-29,2 Üdruma – Laiküla lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Maanteeamet 2016
Maanteeamet
Jõgeva maakonna liiklusohtlike kohtade (Adavere, Esku) likvideerimise omanikujärelevalve
Maanteeamet 2016
Maanteeamet
Tugimaantee nr 45 Tartu-Räpina-Värska km 6.156-13.9 asuva Põvvatu - Vana-Kastre lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Maanteeamet 2016
Kuressaare Veevärk AS
Kuressaare linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning siibrikaevude rekonstrueerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus
Kuressaare Veevärk AS 2016
Loe lähemalt INFRASTRUKTUURIGA seonduvate teenuste kohta Vaata tehtud tööde arhiivi