AS Infragate Eesti asutati 2002 aastal. Meie meeskonnas on üle 30 võimeka ja kogenud inimese. Oleme välja kasvanud AS-st Eesti Veevärk ja osalenud enamuse Eesti suuremate keskkonna ja infrastruktuuri projektide ettevalmistamisel ja elluviimisel projekteerijana, konsultandina, projektijuhina ja ehituse omanikujärelevalve teostajana. Meie suuremateks tellijateks on olnud avalik sektor, arendajad, võrguettevõtted ja tööstused.

 

 

Alates 2008. aastast alustasime aktiivselt üldehituse ja teedevaldkonna projekteerimis- ja omanikujärelevalve teenuse pakkumisega. Alates 2010. aastast teeme ehitusjärelevalvet jääkreostusobjektide likvideerimisel ja vooluveekogude seisundi parendamisel ja maaparandusobjektidel. Oleme registreeritud majandustegevuse registris (MTR) tegutsemiseks 15 tegevusalal.

 

Enamus töötajatest omavad kas diplomeeritud või volitatud ehitusinseneri kutsekvalifikatsiooni. Sõltuvalt töö iseloomust kaasame teenuste osutamisel alltöövõtjaid ja lepingulisi töötajaid. Teeme koostööd valdkonna teiste juhtivate konsultatsioonifirmadega nii kodu- kui välismaal.

 

AS Infragate Eesti on Eesti Vee-ettevõtete Liidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Digitaalehituse klastri liige.

 

UUS! Koostame energia- ja kliimakavasid!

Rohkem infot siit: energia- ja kliimakavad

 

 

Kvaliteet ja kindlustus

 

Meil on auditeerimisfirma Lloyd's Register Quality Assurance poolt 2000.aastal välja antud ISO 9001 kvaliteedijuhtimise sertifikaat, mis tõendab, et firma teenuste osutamise protsess vastab rahvusvahelisele kvaliteedistandardile ja aitab tagada tellija ootustele vastava tulemuse. 2008.aasta jaanuaris väljastati meile Lloyd's Register Quality Assurance poolt ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi sertifikaat.

Meie teenustel on tsiviilvastutuse tegevuskindlustus 500 000 eurole.

 

MISSIOON

Meie missiooniks on infrastruktuuri, keskkonna ja üldehituse valdkonnas kvaliteetse konsultatsiooni- ja inseneriteenuse osutamisega aidata kaasa parema elukeskkonna loomisele.

Ettevõtte väärtused

 

Oleme oma ala professionaalid

Meil on motiveeritud, ühtne ja tugev meeskond

Oleme paindlikud ja kliendikesksed