Omanikujärelevalve

 

Omanikujärelevalve eesmärgiks on tagada kliendile ehitusliku projekti kvaliteetne elluviimine vastavalt sõlmitud lepingule, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja standarditele optimaalsete kuludega kuni kasutusloa saamiseni. Meie pädev meeskond omab suurt kogemust administratiiv- ja büroohoonete, kaubanduspindade, korterelamute ja tööstushoonete, keskkonna ja infrastruktuuri objektide omanikujärelevalve teostamisel.

Lisaks omanikujärelevalve teenuse osutamisele saame abi pakkuda ka projektijuhtimisega, projekteerimis- ja ehitushangete korraldamisega.

 

Omanikujärelevalve - Üldehitus

 

Ehitustööde omanikujärelevalve tegemise korra sätestab Majandus- ja taristuministri määrus nr 80, vastu võetud 02.07.2015.

 

Omanikujärelevalve kaitseb ja esindab Tellija huve ehitusprotsessis. Omanikujärelevalve eesmärgiks on kindlustada ehitustööde kulgemine vastavalt projektile, ehituslike normide järgimine ning ehituse kvaliteedi tagamine.

Omanikujärelevalve tähendab ehitise omaniku järelevalvet ehitusprojekti, ehitusnormide ja kvaliteedinõuete vastavuse tagamiseks.

Vastavalt Ehitusseadustikule peab ehitise omanik enne ehitamise alustamist määrama omanikujärelevalve tegijaks omanikujärelevalve tegemise õigusega isiku. Omanikujärelevalvet tuleb teha ehitise ehitamise alustamist kuni ehitise kasutusloa saamiseni.

 

Eesmärk

 

Omanikujärelevalve tegemise eesmärk on:

kontrollida ehitise ehitamise projektikohasust; tagada ehitise ehitamise nõuetekohane dokumenteerimine; jälgida ehitustööde kvaliteeti; jälgida ehitustehnoloogia ja materjalide vastavust nõuetele ehitusprojektile.

Komplekteerime meeskonnad vastavalt tellija nõuetele ja ehitise spetsiifikale.

Jüri	Ligi

Jüri Ligi

juhatuse esimees

Referentsid

Üldehitus

Teostame hoonete ehituse omanikujärelevalve teenust alates 2009 aastast. Omame MTR-s kõiki vajalikke registreeringuid teenuse osutamiseks. Meie meeskonnas on diplomeeritud ehitusinsenerid ja ehitusjuhid, kes omavad nõutavaid kutsetasemeid. Meie olulisemad referentsid on toodud referentside loetelus.

 

Ehitustööde omanikujärelevalve tegemise korra sätestab Majandus- ja taristuministri määrus nr 80, vastu võetud 02.07.2015.

 

Omanikujärelevalve kaitseb ja esindab Tellija huve ehitusprotsessis. Omanikujärelevalve eesmärgiks on kindlustada ehitustööde kulgemine vastavalt projektile, ehituslike normide järgimine ning ehituse kvaliteedi tagamine.

Omanikujärelevalve tähendab ehitise omaniku järelevalvet ehitusprojekti, ehitusnormide ja kvaliteedinõuete vastavuse tagamiseks.

Vastavalt Ehitusseadustikule peab ehitise omanik enne ehitamise alustamist määrama omanikujärelevalve tegijaks omanikujärelevalve tegemise õigusega isiku. Omanikujärelevalvet tuleb teha ehitise ehitamise alustamist kuni ehitise kasutusloa saamiseni.

 

Omanikujärelevalve tegemise eesmärk on:

kontrollida ehitise ehitamise projektikohasust; tagada ehitise ehitamise nõuetekohane dokumenteerimine; jälgida ehitustööde kvaliteeti; jälgida ehitustehnoloogia ja materjalide vastavust nõuetele ehitusprojektile.

Komplekteerime meeskonnad vastavalt tellija nõuetele ja ehitise spetsiifikale.