Keskkonnaministeerium
Erra jõe projekteerimis- ja ehitustööde ning Kiviõli kraavi jääkreostuse ohutustamise omanikujärelevalve
Keskkonnaministeerium
Keskkonnaagentuur
Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse reoveepuhasti ehituse omanikujärelevalve
Keskkonnaagentuur
Keskkonnaministeerium
Kroodi oja jääkreostuse ohutustamise projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus
Keskkonnaministeerium 2022
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Mustjõe oja kaldakindlustuse ehitamisel projekti HEAWATER raames omanikujärelevalve teenus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 2020
Keskkonnaagentuur
Sindi paisu avamise ja tehiskärestiku rajamise ehitustööde omanikujärelevalve
Keskkonnaagentuur 2020
Keskkonnaagentuur
Ida-Virumaa Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse prügila sulgemistööde II etapi omanikujärelevalve teenus
Keskkonnaagentuur 2019
Kose Vesi OÜ
Kose-Uuemõisa masuudihoidla jääkreostuse likvideerimise ja lammutus-ehitustööde omanikujärelevalve
Kose Vesi OÜ 2016
Keskkonnaagentuur
Holstre-Nõmme asfaltbetoontehase territooriumil FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus
Keskkonnaagentuur 2015
Keskkonnateabe Keskus
Põltsamaa ja Viruvere asfaltbetoontehaste territooriumitel jääkreostuse likvideerimiseks FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus
Keskkonnateabe Keskus 2014
Horizon Tselluloosi ja Paberi AS
Kehra paisu kalapääsu ehitustööde omanikujärelevalve teostamine
Horizon Tselluloosi ja Paberi AS 2014
Keskkonnateabe Keskus
Tallinn-Väike veduridepoo ja Tapa veduridepoo territooriumil jääkreostuse likvideerimise projekteerimis-ehitustöödel FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenuse osutamine
Keskkonnateabe Keskus 2013
Väätsa Prügila AS
Väätsa prügila jäätmekäitluskeskuse ladestusala laiendamise omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus
Väätsa Prügila AS 2012
Loe lähemalt KESKKONNAGA seonduvate teenuste kohta Vaata tehtud tööde arhiivi