Infrastruktuuri Projekteerimine

 

Pakume projekteerimist nullist kuni detailsete tööjoonisteni kahes põhi valdkonnas, uuringute teostamiseks kaasame pädevad partnerid ja alltöövõtjad.

  • Infrastruktuuri projektid sh. ühisveevärk ja -kanalisatsioon, teede projektid, sademevesi, side, elekter, tänavavalgustus, veetöötlus ja reoveepuhastus.
  • Üldehitus sh. küte, ventilatsioon, veevarustus, kanalisatsioon, nõrkvool, tugevvool ja automaatika.

Meie meekond omab kogemusi tervik projekti kokkupanemisel eksiis, eelprojekti, põhiprojekti kui ka tööprojekti tasemel peaprojekteerijana.

 

Vee- ja reoveepuhastussüsteemid

 

Omame suurt kogemustepagasit vee- ja revoeepuhastussüsteemide projekteerimisel.

 

Teed

 

Teostame teede eskiis, eel-, põhi- ja tööprojekte. 

Organiseerime vajadusel geodeetilised mõõdistused, ehitusgeoloogilised ning dendroloogilised jms uuringud. Hangime vajalikud tehnilised- ja projekteerimistingimused ning kooskõlastused, taotleme vajadusel ehitusload. Nõustame tellijaid isikliku kasutusõiguse seadmisel projekteeritavatele tehnosüsteemidele ja rajatistele.

Projekte teostame nii kinnistute siseselt kui ka teedele ja tänavatele ning kergliiklusteedele.

 

Tehnovõrgud

 

Teostame kõikide tehnovõrkude ja rajatiste  eskiis-, eel-, põhi- ja tööprojekte.

Organiseerime vajadusel geodeetilised mõõdistused, ehitusgeoloogilised ning dendroloogilised jms uuringud. Hangime vajalikud tehnilised- ja projekteerimistingimused ning kooskõlastused, taotleme vajadusel ehitusload. Nõustame tellijaid isikliku kasutusõiguse seadmisel projekteeritavatele tehnosüsteemidele ja rajatistele.

Projekte teostame nii kinnistute liitumisühenustele, asulate teedele ja tänavatele kui ka tervetele asulatele ja linnadele.

 

Projekteerimistööde projektijuhtimine

 

Kliendile tagatakse nõuetekohane, kvaliteetne ja tähtaegne projekt eskiisist kuni tööjoonisteni koos vajalike uuringute, kooskõlastuste, ehituslubade ja isikliku kasutusõiguse lepingutega.

Helena Metspalu

Helena Metspalu

juhatuse liige/ infrastruktuuri projekteerimise valdkonna juht

Referentsid

Vee- ja reoveepuhastussüsteemid

Omame suurt kogemustepagasit vee- ja revoeepuhastussüsteemide projekteerimisel

Teed

Teostame teede eskiis, eel-, põhi- ja tööprojekte. 

Organiseerime vajadusel geodeetilised mõõdistused, ehitusgeoloogilised ning dendroloogilised jms uuringud. Hangime vajalikud tehnilised- ja projekteerimistingimused ning kooskõlastused, taotleme vajadusel ehitusload. Nõustame tellijaid isikliku kasutusõiguse seadmisel projekteeritavatele tehnosüsteemidele ja rajatistele.

Projekte teostame nii kinnistute siseselt kui ka teedele ja tänavatele ning kergliiklusteedele

Tehnovõrgud

Teostame kõikide tehnovõrkude ja rajatiste  eskiis-, eel-, põhi- ja tööprojekte.

Organiseerime vajadusel geodeetilised mõõdistused, ehitusgeoloogilised ning dendroloogilised jms uuringud. Hangime vajalikud tehnilised- ja projekteerimistingimused ning kooskõlastused, taotleme vajadusel ehitusload. Nõustame tellijaid isikliku kasutusõiguse seadmisel projekteeritavatele tehnosüsteemidele ja rajatistele.

Projekte teostame nii kinnistute liitumisühenustele, asulate teedele ja tänavatele kui ka tervetele asulatele ja linnadele. 

Projekteerimistööde projektijuhtimine

Kliendile tagatakse nõuetekohane, kvaliteetne ja tähtaegne projekt eskiisist kuni tööjoonisteni koos vajalike uuringute, kooskõlastuste, ehituslubade ja isikliku kasutusõiguse lepingutega.