Hooned

Hooned

Hoonete eriosade projekteerimine ja projekteerimise peatöövõtt.Üldehituse järelevalve.

Infrastruktuur

Infrastruktuur

Tehnovõrkude, rajatiste ja teede projekteerimine ning järelevalve

Keskkond

Keskkond

Keskkonna valdkond (prügilad, jäätmejaamad, tõkestusrajatised, veekogude tervendamine, maaparandus jne)