Keila kergliiklejate rohekoridori projekteerimine
Keila Linnavalitsus
Merivälja pargi rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Reoveepuhastusjaama siibrikaevude rekonstrueerimise projekteerimine
Tallinna Vesi AS
Tallinna Lennujaama lõunaala kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ala ÜVK liitumisrajatiste projekt
ELVESO AS
Kallaste keskväljaku projekteerimine
ABMA OÜ
Puurmani-Laasme jalg- ja jalgrattatee projekteerimine
Põltsamaa Vallavalitsus
Tartu Linnavalitsus, linnamajanduse osakond
Tähtvere, Kauna ja Fr.Tuglase tn rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
Tartu Linnavalitsus, linnamajanduse osakond
Keila lauluväljaku jääväljaku külmatorustiku põhiprojekti koostamine
RTS Infra Eesti OÜ
Tallinnas Ameerikanurga taristu VK projekt
Orbital Tallinn OÜ
Viljandi Vallavalitsus
Viljandis Roo tn teede ja tehnovõrkude projekteerimine
Viljandi Vallavalitsus
Tartu Linnavalitsus
Tartus Jaama tänava (lõigus Põhja pst – Rõõmu tee) taastusremonttööde ning osalise rekonstrueerimise projekteerimine
Tartu Linnavalitsus
Mustamäe Elamus Spa laienduse välisvõrkude projekt
Mustamäe Spa OÜ
Tallinna Vesi AS
Tallinnas Tondi pumpla torustike asendamise projekteerimine tööprojekti staadiumis
Tallinna Vesi AS
Sindi keskväljaku ja lähiümbruse projekteerimine
Arhitektuuribüroo MA OÜ
Transpordiamet
Riigitee 92 Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme km 61,83-62,19 lõigu ümberehitamise projekti koostamine
Transpordiamet
Transpordiamet
Riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga km 162,837 asuva Waide ristmiku ja riigitee 22160 Elva–Rannu lõigul km 3,23-5,85 asuvate Käo, Käoking ja Väike-Konguta bussipeatuste ümberehitamise põhiprojektide koostamine
Transpordiamet
Uus-Järveküla uusarenduse ala teede ja tehnovõrkude tööprojekt
Tohvri-Kivi OÜ
Metsmaasika tn ja selle juurde kuuluva sadevee immutustiigi põhiprojekt
Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS
Elva Vallavalitsus
Elva spordi- ja puhkepargi ehitusprojekti koostamine
Elva Vallavalitsus
Transpordiamet
Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 122,6 – 125,2 Sauga – Pärnu lõigu põhiprojekti koostamine
Transpordiamet
Kiili-Vanatoa teede, tehnovõrkude ja maastikuarhitektuurse lahendusele projekteerimistööd
Pinered OÜ
Tartu Linnavalitsus
Tartus Turu tn (Soola-Teguri) eskiisi koostamine
Tartu Linnavalitsus 2023
Riigi Kinnisvara AS
Suur-Ameerika tn 3 // Väike-Ameerika tn 4, Tallinn olemasolevate kanalisatsioonitorustike ümbertõstmise projekt
Riigi Kinnisvara AS 2023
Riigi Kinnisvara AS
Luhamaa piiripunkti läbilaskevõime suurendamise projekteerimine
Riigi Kinnisvara AS 2023
Tallinna Sadam AS
Tallinnas Vanasadama D-terminaliga piirneva välisruumi insenerosade ehitusprojekti koostamine ja autorijärelevalve teenus
Tallinna Sadam AS 2023
Viljandi Linnavalitsus
Viljandis Järveotsa arendusrajooni tänavate ja tehnovõrkude projekteerimine
Viljandi Linnavalitsus 2022
Rae Vallavalitsus
Peetri pargi II etapi projekteerimistööd
Rae Vallavalitsus 2022
Transpordiamet
Riigitee nr 60 Pärnu – Lihula km 4,25 – 4,70 rekonstrueerimise põhiprojektide koostamine
Transpordiamet 2022
Viimsi Vallavalitsus
Haabneeme alevikus CleanStormWater projekti pilootala puhastussüsteemi projekteerimine
Viimsi Vallavalitsus 2022
Tallinna Tõnismäe riigigümnaasiumi õppehoone välisruumi projekteerimine
Arhitekt11 OÜ 2022
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Kadaka puiestee – Mäepealse tänava – Karsti tänava ristmiku põhiprojekti koostamine
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 2022
Vensen AS
Türisalu ÜVK Osa 1, 2 ja 3 projekteerimistööd
Vensen AS 2022
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Pikk tn (Rannamäe tee – Olevimägi tn) rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 2022
Riigi Kinnisvara AS
Kehtna Kutsehariduskeskuse välisvalgustuse, teede ja platside projekteerimistööd 2021
Riigi Kinnisvara AS 2021
Riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi km 11,0-11,2 Saustinõmme liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamine
Transpordiamet 2021
Tallinna Vesi AS
Tallinna reoveepuhastusjaama aerotankide nr 1-4 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine põhiprojekti staadiumis
Tallinna Vesi AS 2021
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
P. Kerese tn, Kraavi tn ja Pihlaka tn rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 2021
Kiili Vallavalitsus
Kiili vallas Kangru alevikus Mõisaküla, Lähtse ja Vaela külade tänavavalgustuse taristu renoveerimise projekteerimine
Kiili Vallavalitsus 2021
Tallinna Vesi AS
Raba pumpla survetorude renoveerimise projekteerimistööd
Tallinna Vesi AS 2021
Jõelähtme vallas Liivamäe külas uuselamurajooni teede ja tehnovõrkude projekteerimine
Naeris OÜ 2021
Viimsi Vallavalitsus
Viimsi vallas Metsakasti küla sademeveelahenduse projekteerimistööd
Viimsi Vallavalitsus 2021
Tõrva Vallavalitsus
Tõrva valla tänavavalgustuse renoveerimise projektijuhtimine
Tõrva Vallavalitsus 2021
Kiili Vallavalitsus
Kiili alevi tänavavalgustuse renoveerimise projektijuhtimine
Kiili Vallavalitsus 2021
Jõelähtme valla Uusküla küla ÜVK-süsteemi rekonstrueerimise projekteerimine
Loo Vesi OÜ 2021
Tallinnas, Sepapaja 1 büroohoone ja parkimismaja välisvõrkude projekteerimine
Technopolis Ülemiste AS 2020
Järve Biopuhastus OÜ
Jõhvi valla Edise küla Aiandi piirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine
Järve Biopuhastus OÜ 2020
Järve Biopuhastus OÜ
Purtse Uuendi puurkaev-pumpla ning veetöötluse projekteerimine
Järve Biopuhastus OÜ 2020
Haapsalus Bürgermeistri holmi tehnorajatiste projekteerimine
Haapsalu Linnavalitsus 2020
Tallinnas Kadaka tee (Ehitajate tee – Akadeemia tee) rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
Tallinna Kommunaalamet 2020
YIT Infra Eesti AS
Aruküla aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja rajamise projekteerimine
YIT Infra Eesti AS 2020
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva–Jõesuu tänavavalgustuse taristu renoveerimise projekti rahastustaotluse koostamine
Narva-Jõesuu Linnavalitsus 2019
Järve Biopuhastus OÜ
Kohtla–Järve linna ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekteerimine
Järve Biopuhastus OÜ 2019
Tartu Veevärk AS
Tartu linna Kobrulehe veetöötlusjaama projekteerimine
Tartu Veevärk AS 2019
Tallinnas Raja tänava rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
Tallinna Kommunaalamet 2019
Kohtla-Järve Linnavalitsus
Kohtla-Järve Järve linnaosa Mõisa tee, Pärna ja Outokumpu tänavate rekonstrueerimise projekteerimistööd
Kohtla-Järve Linnavalitsus 2019
Maanteeamet
Kõrvalmaantee 22152 Vapramäe - Elva lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine
Maanteeamet 2019
Elveso AS
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sademevee ja teede projekteerimistööd Rae vallas Kodala piirkonnas
Elveso AS 2019
Kadaka tee 88, Tallinn sadeveekraavide projekteerimine
Liven Kinnisvara OÜ 2018
Rakvere valla Kohala, Vaeküla, Lasila, Levala ja Karitsa vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise projektijuhtimine
Rakvere Vesi AS 2018
YIT Infra Eesti AS
Maardus, Kroodi tööstuspiirkonna ÜVK rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimistööd
YIT Infra Eesti AS 2018
Astlanda Arendus OÜ
Tallinnas Akadeemia tee 30a ja Akadeemia tee 50a kinnistutega hõlmatud maa-alal ja lähialal teede, tehnovõrkude ja välisruumi projekteerimine
Astlanda Arendus OÜ 2018
Eesti Kunstiakadeemia
Tallinnas Kotzebue 6 ja 6a asuvate kinnistute projekteerimistööd
Eesti Kunstiakadeemia 2018
N.R. ENERGY OÜ
Kiili valla soojatorustike rajamise eelprojekt
N.R. ENERGY OÜ 2018
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Ämari lennuvälja perrooni tööprojekti koostamine
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2018
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Narva linna Paul Kerese tänavalõikude, Paul Kerese ja Kreenholmi tänavate ristmiku ja Paul Kerese väljaku eelprojekti koostamine
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 2017
Astlanda Ehitus OÜ
Akadeemia tee 30, Tallinn välisvõrkude projekt
Astlanda Ehitus OÜ 2017
Bonava Eesti OÜ
Haabersti linnaosa, Vanakuu tn 2/4/6/11/13, kinnistute projektdokumentatsiooni koostamine
Bonava Eesti OÜ 2017
Sindi Linnavalitsus
Sindi kergliiklusteede projekteerimine
Sindi Linnavalitsus 2017
Tiskre küla, Apametsa VIa kvartali detailplaneeringu järgsete vee-, kanalisatsiooni-, sade- ja drenaažvee, teede, tänavavalgustuse ja side projekteerimine põhiprojekti tasemel
Bravalla OÜ 2016
SIA Rigas Udens
Lätis "Baltezers-2" projektis veetorustike projekteerimine ja autorijärelevalve
SIA Rigas Udens 2015
SIA Jelgavas Udens
Lätis Jelgava linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste tööprojektide koostamine ja autorijärelevalve III etapp
SIA Jelgavas Udens 2013
Strantum OÜ
Meriküla I etapi ja Türisalu reoveepuhasti tööprojektide koostamine
Strantum OÜ 2013
Strantum OÜ
Suurupi reoveepuhasti ehitusuuringud ja projekteerimistööd
Strantum OÜ 2012
Strantum OÜ
Suurupi vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitusuuringud ja projekteerimistööd
Strantum OÜ 2012
Loe lähemalt INFRASTRUKTUURIGA seonduvate teenuste kohta Vaata tehtud tööde arhiivi