Kohtla-Järve spordi- ja tervisekeskuse ehituse omanikujärelevalve

Module Tech tootmishoone ehituse omanikujärelevalve

Pärnu linna bussijaama ehituse omanikujärelevalve

Selveri Kulinaaria hoone ehituse omanikujärelevalve

Sillamäe linna rannapromenaadi ehituse omanikujärelevalve

Sindi paisu avamise ja tehiskärestiku rajamistööde omanikujärelevalve

Tallinna Järveotsa lasteaia hoone ehituse omanikujärelevalve

Tallinna Rabarüblik lasteaia hoone ehituse omanikujärelevalve

Tallinna Saksa Gümnaasiumi renoveerimistööde omanikujärelevalve

Tallinna Tondi Kooli ehituse omanikujärelevalve

Tallinnas Meistri tn 16 büroohoone ehituse omanikujärelevalve

Tallinnas Purje tn 4 hoone muinsuskaitseline omanikujärelevalve

Tallinnas Raua tn 59 ehituse omanikujärelevalve

Tapal Leina tn 14a katlamaja rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Rakvere Vallimäe kompleksi ehituse omanikujärelevalve

 

Objekt: Narva riigigümnaasiumi õppehoone ehituse omanikujärelevalve

 

-Meeli Küttim

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Aidu Veespordikeskuse projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve teenus
Sihtasutus Aidu Veespordikeskus
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Nursipalu harjutusvälja teeninduslinnaku projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve teenuse osutamine
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Enefit Wind Purtse AS
Sopi päikeseelektrijaama ehitustööde omanikujärelevalve
Enefit Wind Purtse AS
Tallinnas Pääsküla prügila biofiltrite rajamistööde omanikujärelevalve
Tallinna Strateegiakeskus
Kuressaare Vanalinna Kooli hoone ja staadioni ehitustööde ehitusprojektide ekspertiis ning ehitustööde OJV teenus
Saaremaa Vallavalitsus
Kuressaare Veevärk AS
Kuressaare reoveepuhastusjaama päikeseelektrijaama rajamise omanikujärelevalve
Kuressaare Veevärk AS
Tallinnas Tähesaju 21 loftoffice ehituse omanikujärelevalve
Tähesaju Loftoffice OÜ
Tartu Linnavalitsus
Omanikujärelevalve teenuse osutamine Põhja puiestee ja Muuseumi tee rekonstrueerimisel ja laiendamisel
Tartu Linnavalitsus
Põlva Vesi AS
OJV teenus Räpina vallas Leevi külas ÜVK taristu projekteerimis-ehitustööde teostamisele
Põlva Vesi AS
Rail Baltic Estonia OÜ
Tagadi ökodukti ehitustööde omanikujärelevalve ja konsultatsiooni teenus
Rail Baltic Estonia OÜ
Riigi Kinnisvara AS
KUMU niisutussüsteemi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenus
Riigi Kinnisvara AS
Transpordiamet
Põlva hooldepiirkonna kruusateede säilitusremondi omanikujärelevalve teostamine 2022. aastal
Transpordiamet
Rail Baltic Estonia OÜ
Saustinõmme ökodukti ehitustööde konsultatsioon ja omanikujärelevalve
Rail Baltic Estonia OÜ
Transpordiamet
Riigitee nr 11152 Kirdalu-Kiisa lõigul asuva Rail Baltica maanteeviadukti ehitamise omanikujärelevalve
Transpordiamet
N.R Energy OÜ
Loksa hakkpuidu katlamaja omanikujärelevalve
N.R Energy OÜ
Kohtla-Järve Linnavalitsus
Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli uue hoone ehitamise omanikujärelevalve
Kohtla-Järve Linnavalitsus
Sangaste soojatrasside rekonstrueerimise omanikujärelevalve
SW Energia OÜ
Kuressaare Veevärk AS
Kuressaare kesklinna torustike rekonstrueerimistööde projektijuhtimine ja omanikujärelevalve
Kuressaare Veevärk AS
Strantum OÜ
Harkujärve veetöötluse rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve
Strantum OÜ
Rail Baltic Estonia OÜ
Tagadi viadukti projekteerimise konsultatsiooni teenus ja ehitusaegne omanikujärelevalve
Rail Baltic Estonia OÜ
Toila ja Voka aleviku tänavavalgustuse taristu renoveerimise omanikujärelvalve teenus
Toila Vallavalitsus
Kuressaare Veevärk AS
Sõmera ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise projektijuhtimine ja omanikujärelevalve
Kuressaare Veevärk AS
Pärnu Linnavalitsus
Rääma Põhikooli rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus
Pärnu Linnavalitsus
Kalana jahisadama ehituse ehitushanke korraldamine, ehitusjuhi ja omanikujärelevalve teenus
Hiiumaa Sadamad SA
Adven Eesti AS
Sõmeru biokatlamaja ehitamistööde omanikujärelevalve
Adven Eesti AS
Transpordiamet
Keri tuletorni rekonstrueerimise I etapi omanikujärelevalve
Transpordiamet
Kuusalu Soojus OÜ
Kuusalu hakkekatla renoveerimise omanikujärelevalve teenus
Kuusalu Soojus OÜ
Tallinna Linnavaraamet
Tallinna Linnateatri IX kvartali rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus
Tallinna Linnavaraamet
Tallinnas Tiskreoja elurajooni II etapi omanikujärelevalve
Tiskreoja OÜ
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Universaalhallide ja sõdurikodu omanikujärelevalve teenus Tartus ja Võrus
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Jõhvi tegevväelaste kasarmu ja Jõhvi linnaku soojasõlme rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Peipsiääre Vallavalitsus
Peipsiääre Sibulatee kultuuriobjektide renoveerimise omaniku- ja muinsuskaitseline järelevalve
Peipsiääre Vallavalitsus
Elva Vallavalitsus
Elva Pika tn rekonstrueerimistöödel omanikujärelevalve teenus
Elva Vallavalitsus
Narva TEN-T transiitteede projekteerimis- ja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve ja Inseneri teenus
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Kilingi-Nõmme Tervise- ja Hoolduskeskuse ning polikliiniku hoone energiatõhususe parandamise omanikujärelevalve
Saarde Vallavalitsus 2024
Omanikujärelevalve teenuse osutamine Purtse päikeseelektrijaama ehituse perioodil kuni ehitustööde lõpliku vastuvõtmiseni
Enefit Wind Purtse AS 2023
N.R. Energy Osaühingu hakkepuidu katlamajade ( Klooga, Orgita, Märja ja Loksa) ehitamisel ehitusjuhtimise teenuse osutamine
N.R. Energy Osaühing 2023
Keskkonnaministeerium
Erra jõe projekteerimis- ja ehitustööde ning Kiviõli kraavi jääkreostuse ohutustamise omanikujärelevalve
Keskkonnaministeerium 2023
Elering AS
Põlvamaal Ruusa 110 kV alajaama renoveerimise omanikujärelevalve
Elering AS 2023
Riigi Kinnisvara AS
Ruhnu Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti ühishoone omanikujärelevalve
Riigi Kinnisvara AS 2023
Võru Linnavalitsus
Võru linna teede rekonstrueerimise ehitustööde Inseneri ja omanikujärelevalve
Võru Linnavalitsus 2023
Võru Vesi AS
Võru linnas ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde Inseneri ja omanikujärelevalve teenus
Võru Vesi AS 2023
Elering AS
Sikassaare 110 kV AJ renoveerimise omanikujärelevalve
Elering AS 2023
Riigi Kinnisvara AS
Narva riigigümnaasiumi õppehoone ehitamise omanikujärelevalve teenus
Riigi Kinnisvara AS 2023
Tallinna Linnavaraamet
Tallinna Vindi Lasteaia (Vindi tn 3) ehitustööde omanikujärelevalve
Tallinna Linnavaraamet 2023
Tallinna Linnavaraamet
Tallinna Asunduse lasteaia ehitustööde omanikujärelevalve
Tallinna Linnavaraamet 2023
Kopli 68 ärihoone rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Volta1 OÜ 2023
Paide RKA ÜVK ja sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimise ja rajamise omanikujärelevalve teenus
Paide Vesi AS 2023
Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Kambja Vallavalitsus 2023
Võru Vesi AS
Võru linnas vee-, kanalisatsioonirajatiste ning teede projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus
Võru Vesi AS 2023
Transpordiamet
Tartu hooldepiirkonna kruusateede säilitusremondi omanikujärelevalve teostamine 2022. aastal
Transpordiamet 2022
Keila jõe raudteesilla ning Tuula tee jalgratta- ja jalgtee tunneli ehitustööde omanikujärelevalve teostamine
Eesti Raudtee AS 2022
Topi viadukti (BP89-Pääsküla km 89,392) ehitustööde omanikujärelevalve teostamine
Eesti Raudtee AS 2022
Transpordiamet
Riigitee 87 Põlva ringtee km 2,194 asuva Põlva sildregulaatori ümberehitus omanikujärelevalve teostamine
Transpordiamet 2022
Elva Vallavalitsus
Elva linna tänavavalgustuse renoveerimise omanikujärelevalve teenus
Elva Vallavalitsus 2022
Narva mnt 48, Tallinn rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Narva mnt 48 Holding OÜ 2022
Tallinna Linnavaraamet
Tallinna lasteaia Rabarüblik ehitustööde omanikujärelevalve
Tallinna Linnavaraamet 2022
Adven Eesti AS
Aseri soojusvõrgu rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Adven Eesti AS 2021
Tallinna Lennujaam AS
Tallinna lennujaamas päikeseparkide projekteerimise ja ehitustööde omanikujärelevalve teenus
Tallinna Lennujaam AS 2021
Riigi Kinnisvara AS
Tallinna Polütehnikumi ehitustööde omanikujärelevalve
Riigi Kinnisvara AS 2021
Adven Eesti AS
Sõmeru soojusvõrgu rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Adven Eesti AS 2021
Transpordiamet
Riigitee 65 Võru-Räpina km 35,1-43,4 Kirmsi-Räpina lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Transpordiamet 2021
Transpordiamet
Riigitee 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva km 49,7-57,0 Pringi-Kuigatsi teeristi lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Transpordiamet 2021
Põlva Vesi AS
Põlva reoveekogumisala veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus
Põlva Vesi AS 2021
Kuressaare Veevärk AS
Muhu vallas Liiva küla reoveepuhasti projekteerimis- ehitustööde teostamise omanikujärelevalve teenus
Kuressaare Veevärk AS 2021
Jõgeva Vallavalitsus
Jõgeva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Jõgeva Vallavalitsus 2021
Rakvere Vesi AS
Rakvere valla Kohala küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Rakvere Vesi AS 2021
Gate of Tallinn tehnovõrkude ja teede rajamise omanikujärelevalve
Chester Universal OÜ 2021
Mako AS
FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenused Libatse küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise projektile
Mako AS 2021
Kaarsilla Kinnisvara OÜ
Osmussaare tn 15, Tallinn ärihoone ehitustööde omanikujärelevalve
Kaarsilla Kinnisvara OÜ 2021
Põltsamaa valla tänavavalgustuse ehitustööde omanikujärelevalve
Põltsamaa Vallavara OÜ 2021
Riigi Kinnisvara AS
Jõgeva riigimaja, Suur 3 rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve
Riigi Kinnisvara AS 2021
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Klooga harjutusvälja projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2021
Otepää vallas Puka kooli rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve
Otepää Vallavalitsus 2021
Kanepi 110 kV alajaama renoveerimise omanikujärelevalve
Elering AS 2021
Mustvee Vallavalitsus
Voore Põhikooli ehitustööde omanikujärelevalve
Mustvee Vallavalitsus 2021
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Tapal tehnika varjualuste ehitustööde omanikujärelevalve
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 2021
Tartu Linnavalitsus
Tartus Riia-Vaksali tn ristmiku rekonstrueerimisel ja kergliiklustunnelite ja kergliiklussilla projekteerimisel ja ehitamisel omanikujärelevalve teenuse osutamine
Tartu Linnavalitsus 2021
Viru-Nigula vallavalitsus
Aseri aleviku, Rannu küla ja Viru-Nigula aleviku tänavavalgustuse projektijuhi, FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus
Viru-Nigula vallavalitsus 2021
Rae vallas Kindluse Kooli ehitustööde omanikujärelevalve
Rae Vallavalitsus 2021
Enefit Green AS
Paldiski linnas päikesepargi omanikujärelevalve teostamine
Enefit Green AS 2020
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
Mustjõe oja kaldakindlustuse ehitamisel projekti HEAWATER raames omanikujärelevalve teenus
Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 2020
Maanteeamet
Riigitee 93 Kohtla-Järve–Kukruse–Tammiku km 0,0-0,456 lõigu teekatte taastusremondi ja km 19,030-20,462 lõigu kuumtaastamise omanikujärelevalve
Maanteeamet 2020
Maanteeamet
Riigitee nr 11245 Kiisa - Kohila km 0,0 - 1,141 rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Maanteeamet 2020
Maanteeamet
Riigitee nr 17 Keila-Haapsalu km 54,89-62,82 Keedika - Linnamäe lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Maanteeamet 2020
Tallinna Sadam AS
Vanasadama D-terminali parkimismaja ehitustööde muinsuskaitseline järelevalve
Tallinna Sadam AS 2020
Aseriaru küla päikeseelektrijaama ehitustööde omanikujärelevalve
Arantel Invest OÜ 2020
Setomaa Vallavalitsus
Värska sadama rekonstrueerimise ja promenaadi välja ehitamise omanikujärelevalve teenus
Setomaa Vallavalitsus 2020
Tallinnas, Staapli 10 hoone rekonstrueerimistööde ehituse omanikujärelevalve
Katlahoone OÜ 2020
Pärnu Linnavalitsus
Pärnus, Tallinna mnt-Rääma-J. V. Jannseni tn ristmiku rekonstrueerimisel omanikujärelevalve teostamine
Pärnu Linnavalitsus 2020
Maanteeamet
Riigiteede 17177 Haljala – Käsmu, 17182 Palmse – Sagadi ja 17183 Karula – Vihula – Sagadi ristmiku ümberehituse omanikujärelevalve
Maanteeamet 2020
Sillamäe Linnavalitsus
Sillamäe rannapromenaadi ehitustööde omanikujärelevalve
Sillamäe Linnavalitsus 2020
Tallinnas Noblessneri kvartalis Peetri 7 hoone rekonstrueerimistöödel omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve
Igmar Real Estate OÜ 2020
Loo Vesi OÜ
Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Jõelähtme valla Uusküla küla ÜVK-süsteemi rekonstrueerimisel ning laiendamisel
Loo Vesi OÜ 2020
Põlva reoveepuhasti rekonstrueerimise FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus
Põlva Vesi AS 2019
Keskkonnaagentuur
Ida-Virumaa Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse prügila sulgemistööde II etapi omanikujärelevalve teenus
Keskkonnaagentuur 2019
Tallinna Haridusamet
Tallinna Tondi Põhikooli rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Tallinna Haridusamet 2019
Tallinna Haridusamet
Okasroosikese maja Uus tn 19, Tallinn muinsuskaitse ja omanikujärelevalve teenus
Tallinna Haridusamet 2019
Fortum Eesti AS
Pärnu linnas Ravi, Metsa ja Mai tn piirkonna kaugküttetorustike omanikujärelevalve
Fortum Eesti AS 2019
Maanteeamet
Riigitee nr 11110 Nehatu-Loo-Lagedi rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Maanteeamet 2019