Aasta Projekti nimi Tellija
töös Tallinnas Komeedi tänava VK torustiku tööprojekt HeatConsult OÜ 
töös Tallinnas Vormsi tn roheala projekteerimine Tallinna Strateegiakeskus
töös Pärnus Seileri Kvartali välisveevarustuse projekteerimine Nordecon AS
töös Narva PP läbisõidutõkete ja väravate projekteerimine Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
töös Luhamaa PP läbisõidutõkete ja väravate projekteerimine Riigi Kinnisvara Aktsiaselts
töös Tallinnas Hiiu 40a reovee liitumispunkti projekteerimine Tallinna Vesi AS
töös Tallinnas Jaama tn, Pärnu mnt, Raudtee tn ja Vana-Pärnu mnt piirkonna ühisveevarustuse   ja -kanalisatsiooni torustike rekonstrueerimise projekt HeatConsult OÜ
töös Tallinnas Ehitajate tee, Sõpruse pst  ja Sütiste VK projekt HeatConsult OÜ
töös Tallinn, L.Koidula tänav ja Roheline aas veetorustiku projekt HeatConsult OÜ
töös Tallinn, Toom-Kuninga, Lõkke ja Veetorni tänavate VK ja sademeveetorustike projekt HeatConsult OÜ
töös Maardu linna Loodepargi sademeveesüsteemi eelprojekti koostamine Maardu Linnavalitsus
töös Ameerikanurga sademeveemudeli koostamine Combicon OÜ
töös Tallinna Botaanikaaia soojatrassi projekteerimine Montreco OÜ
töös Rae vallas Kurna külas Ameerikanurga tehnopargi detailplaneeringu ala ja lähiala ühisveevärgi ja -reoveekanalisatsiooni rajatiste projekteerimistööd Elveso AS
töös Pärnu linnas Valgeranna külas Andropoffi kinnistule planeeritavate ja rekonstrueeritavate hoonete tehnosüsteemide projektide koostamine eel- ja põhiprojekti staadiumites Magicom Invest OÜ
töös Tallinnas Rabaküla tn 16  ja Aiandi tn 18  kinnistute veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude projekti koostamine Bonava Eesti OÜ
töös Lihula liinide reservseadmete platsi projekteerimine Elering AS
töös Pärnus Jahimeeste detailplaneeringu ala teede ja kaugkütte torustiku põhiprojekti koostamine Hansavest Rental OÜ
töös Leisi COOP kaupluse välisruumi projekt Asum Arhitektid OÜ
töös Pikaliiva tn projekteeritavate korterelamute teede ja tehnovõrkude projekteerimine OÜ Kaamos Ehitus
töös Veesisendi paralleeltoru projekteerimise Sadama tänaval asuvast Tallinna Vee liitumispunktist Sadama tn 4 ehitatava hotell- ja büroohooneni Merko Ehitus Eesti AS
töös Kakumäe ranna, Pae pargi ja Tondiloo pargi avalike tualettide tehnovõrkude projektid Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
töös Narvas, Pähklimäe tn 3c Skateparki ümbritseva maa-alal drenaazisüsteemi projekteerimine   Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
töös Juurdeveo 8 vee- ja kanalisatsiooni liitumise projekt CO3 OÜ
töös Kiili vallas Vaela külas Saare kinnistu sademevee ärajuhtimise projekt Kiili Vallavalitsus
töös Tallinnas Laevastiku 2A geoaluse ja veevarustuse projekti koostamine  Leisi Majutus OÜ
töös Muuga sadama kaidele reovee vastuvõtmise torustiku projekteerimine Tallinna Sadam AS
töös Riigitee nr 20170 Märjamaa-Konuvere km 0,08-2,47 remondi ehitusprojekti koostamine Transpordiamet
töös Harkujärve külas Argo 9 arendusala välisruumi omanikujärelevalve Liven Kodu 16 OÜ
töös Tallinn, Sõle tn 51 liiklus- ja parkimislahenduse projekteerimine Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS
töös Riigiteede 3 Jõhvi-Tartu-Valga ja 13102 Ahtme-Rausvere Ahtme ristmiku vee ära juhtimise probleemile projekti koostamine Transpordiamet
töös Tallinna Salme Kultuurikeskuse estakaadi ehitusprojekt Tallinna Linnavaraamet
töös Riigitee nr 1 Tallinn-Narva km 40,2-40,5 asuva Kuusalu tankla juurdepääsude projekteerimise ja ehitamise omanikujärelevalve Transpordiamet
töös Paldiski linnas Peetri tänava osalise rekonstrueerimise projekti koostamine Lääne-Harju Vallavalitsus
töös Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi õppehoone parkla projekteerimine Riigi Kinnisvara AS
töös Riigitee nr 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru km 2,65-2,95 lõigul liiklusohtliku koha kõrvaldamise ehitusprojekti koostamine Transpordiamet
töös Narva-Jõesuus L. Koidula tänava taastusremondi vee- ja kanalisatsioonirajatiste eelprojekti koostamine Roadplan OÜ
töös Paakautode põhjasetete vastuvõtusõlme ehitusprojekti koostamine põhiprojekti staadiumis Tallinna Vesi AS
töös Eduard Bornhöhe tee (Metsavahi tee – Randvere tee) rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
töös Tallinnas Merimetsa tee 1 vee-ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine K-Projekt AS
töös Rail Baltica trassiga ristuvate vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitrasside ümberprojekteerimistööd Pärnu maakonnas Roadplan OÜ
töös Mõigu poldri projekteerimine Tallinna Vesi AS
töös Kükita, Tiheda ja Kasepää külade vee- ja kanalisatsioonirajatiste III etapi SA KIK 2020 I vooru finantseerimise taotluse ja tehnoloogilise projekti koostamine Emajõe Veevärk AS
töös Vilivere ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide tööprojekt Merko Ehitus Eesti AS
töös Pärnus Energia 8 kinnistule projekteeritava hotelli välisvõrkude projekteerimine Arhitektuuribüroo Korrus OÜ
töös Viimsi hooldekodu välisosade ehitusprojekt Directspace OÜ
töös Suurejõe, Pärnjõe ja Vihtra külade ÜVK rekonstrueerimise projektijuhtimine  Mako AS
töös Maardus, Võsanõmme tee 1, 4, 5, 6, 7, 8 ja Võsanõmme põik 1, 3 ja 5 kinnistute taristu projekteerimine Neticom OÜ
töös Tallinna peatänava rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine T-Model OÜ
töös Tallinnas Vilmsi tn korterelamute teekatendite projekt Inseneribüroo Nugis OÜ
töös Laagris Exmet laohoone sademeveesüsteemide projekt Novarc Group AS
2023

Tallinnas Tondi pumpla projekti kooskõlastuste uuendamine

Tallinna Vesi AS

2023

Jõesuu tänaval teelõigul L3, L4 sademeveekanalisatsiooni ja drenaažitorustiku projekteerimine

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

2023

Narvas, Viru tn 3  avaliku parkimisplatsi projekteerimistööde teostamine

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

2023

Keila lauluväljaku jääväljaku külmatorustiku põhiprojekti koostamine

RTS Infra Eesti OÜ

2023

Tallinnas Magasini tn (Herne tn - Ravi tn) vee- ja kanalitorustike projekteerimine

Tallinna Vesi AS

2023

Öpiku 1 ja 2 kaugkütte soojussõlme projekteerimine koos soojussõlme korrusele peamagistrali ja püstikute projekteerimisega

Mainor Ülemiste AS

2023

”Raba pumpla survetorustike renoveerimise projekt ja veetorustiku rekonstrueerimine Pärnu mnt-l ja Vabaduse pst-l” töö nr TL160/167-20 III etapi uuendamine ja korrigeerimine

 

Tallinna Vesi AS

2023

Tondi pumpla torustike asendamise projekteerimine tööprojekti staadiumis

Tallinna Vesi AS

2023 Putukaväila lineaarpargi Pelguranna ruumilõiku rajatava kogukonna ühisaia ala veeprojekt F+A Maastikuarhitektuur OÜ
2022 Võsu aleviku, Käsmu, Vergi ja Võsupere külade tänavavalgustuse renoveerimise projektijuhtimisteenus Haljala Vallavalitsus
2022 Sindi keskväljaku ja lähiümbruse projekteerimine    Arhitektuuribüroo MA OÜ
2022 Tallinnas Tondi tänava raudteeülesõidu VK ja sademevee põhiprojekti koostamine Roadplan OÜ
2022 Rahu tee sademevee põhiprojekti koostamine Roadplan OÜ
2022 Rummu alevikus Soojuse tänava rekonstrueerimisprojekti koostamine Lääne-Harju Vallavalitsus
2022 Jõelähtme vallas Nuudi tee piirkonna veetorustike perspektiivne skeem Loo Vesi OÜ
2022 Tallinna Tõnismäe riigigümnaasiumi õppehoone välisruumi projekteerimine Arhitekt11 OÜ
2022 Selja küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tehnoloogilise projekti koostamine Sindi Vesi OÜ
2021 Taebla aleviku eramute piirkonna tänavavalgustuse projekteerimine Lääne-Nigula Vallavalitsus
2021 Lääne-Harju valla Veskiküla asustusüksuse Lepa kinnistu juurdepääsutee ehitusprojekti koostamine Kehecon OÜ 
2021 Vääna-Jõesuu külas Hiie tee jalgratta- ja jalgtee ja tänavavalgustuse põhiprojekti koostamiseks lõigus Osooni tee kuni Maavitsa tee Harku Vallavalitsus
2021 Saue vallas Laagri alevikus asuvale Suure-Nõuma kinnistule sademevete õli-liivapüüdja ehitusprojekti koostamine põhiprojekti staadiumis Saue Vallavalitsus
2021 Märjamaa alevis Metsanurga tänava projekteerimistööd Märjamaa Vallavalitsus
2021 Sakala AÜ veevarustuse põhiprojekt Projektlahendused OÜ
2021 Rae vallas Rae külas Viskari kinnistu (7,25 ha) teede ja kommunikatsioonide põhiprojekt Rikensberg OÜ
2021 Sõpruse pst 30 korterelamu ja Mõtuse 7 ridaelamu välisvõrkude ja teedeehitusliku osa projekt Kaamos Ehitus OÜ
2021 Tallinnas, Mäealuse 2/3 kinnistul Tehnopol 3 taristu projekteerimine Astlanda Ehitus OÜ
2021 Rapla linna Alu tee ja Sauna tänava parkimiskohtade projekteerimine Rapla Vallavalitsus
2021 Põlva vallas Mammaste küla Hatiku piirkonda puurkaev-pumpla ja ühisveevärgitorustike projekteerimistööd Põlva Vesi AS
2021 Saku vallas Jälgimäe külas Lepatriinu tee piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike põhiprojekt Projektlahendused OÜ
2021 Vabaõhukooli tee 82 ja 84 sademevee projekteerimine Kapitel AS
2021 Kabala külas asuva reovee peapumpla rekonstrueerimisprojekt Matsalu Veevärk AS
2021 Tallinnas Kadaka tee 44-56a veetorustiku tööprojekti uuendamine Tallinna Vesi AS
2021 Tallinnas Printsu tee 1 kinnistusisese VK ja sademevee välisvõrgu tööprojekt Roadplan OÜ
2021 Maardus Kärmu 4 tulekustutusmahutite projekt Vudink AS
2021 Tallinnas Sitsi tn vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine Tallinna Vesi AS
2021 Raba pumpla survetorude renoveerimise projekteerimistööde teostamine koos kõigi vajalike kooskõlastuste ja lubadega Tallinna Vesi AS
2021

Mustjõe tn veetorustiku asendamise projekteerimistööde teostamine

Tallinna Vesi AS
2021

Tallinnas Pille tn 4 ja Tiiu tn 12 hoone veevarustus ja kanalisatsiooni projekteerimine

Novarc Group AS
2021

Viljandis Sakala tn 1 liikluspindade projekteerimine

Viljandi Vallavalitsus
2021

Tallinnas Tondiraba pargi sademevee, veevarustuse ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine

Roadplan OÜ
2021

Narva-Jõesuu linna Roheline, Männimetsa, Metsa, Hirve ja Kalevi tn piirkonna vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekteerimistööd ja autorijärelevalve

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
2021

Tallinnas Meistri tn survetõstepumpla projekti muudatus

Tallinna Vesi AS
2021

Häädemeeste ÜVK tehnoloogilise projekti uuendamine

Häädemeeste VK AS
2020

Jõhvi valla Edise küla Aiandi piirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine

Järve Biopuhastus OÜ
2020

Savala, Uniküla Vesi ja Maidla Kodu puurkaev-pumplate ümberehitamise projekteerimine

Järve Biopuhastus OÜ
2020

Kohtla –Järve linna ühisveevarustuse ja kanalisatsiooni laiendamise projekti koostamine 

Järve Biopuhastus OÜ
2020

Tallinnas Kolde pst 73B puurkaev-pumpla rekonstrueerimise tööprojekti koostamine 

Tallinna Vesi AS
2020

Purtse Uuendi puurkaev‑pumpla ning veetöötluse projekteerimine

Järve Biopuhastus OÜ
2020 Võru vallas Navi küla puurkaev-pumpla projekteerimistööd Võru Vesi AS
2020  Haapsalu Bürgermeistri holmi elamukruntide vertikaalplaneerimine  Haapsalu Linnavalitsus
2020 Viljandis Hariduste tn veehoidla drenaaži ja liigvee ärajuhtimise projekteerimine Viljandi Linnavalitsus
2020 Viimsi vallas Muuga külas Õli ja Koorma tänavate sademevee projekteerimine Saveka Torutööd OÜ
2020 Alutaguse vallas Kuremäe külas VK-süsteemide projekteerimine Alutaguse Haldus OÜ
2020 Alutaguse vallas Pagari asulas VK-süsteemide rekonstrueerimise projekteerimine Alutaguse Haldus OÜ
2020 Rukkilill ja Järveotsa lasteaedade vee-ja kanalisatsiooni projekteerimine Novarc Group AS
2020 Tallinnas Männiku tee 106 veetorustiku projekti uuendamine Tallinna Vesi AS
2020 Kloostrimetsa tee 56 pumpla ja Kiviaia tee 12, 12a ja 14 kinnistutele veevärgi liitumispunktide põhiprojekti koostamine  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
2020 Tehnoloogilise projekti koostamine Voka aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks Toila V.V AS
2020 Nahkru; Nahkrupõllu, Vanasauna 34, Vanasauna 34a, Vanasauna tee T1, Saha  tee lõik 3 tee, VK, side ja tänavavalgustuse projekt Naeris OÜ
2020 Arukülas Tamme, Kasesalu ja Soo tänavate välisruumi projekteerimine Reval Ekspert OÜ
2020 Sakus Tänassilma ja Kungla veetootmise mahutite projekteerimine Saku Maja AS
2020 Bürgermeistri Holmi tehnorajatised - Holmi kalda lõik 2 tänava taristu ja Kaluri tänavavalgustuse projekti koostamine Haapsalu Linnavalitsus
2020 Eesti Maaülikooli Tõnissoni maja ja EPMÜ masinakuuri maaüksuste sadevee, reovee ja veevarustuse lahenduse projekteerimine  Eesti Maaülikool
2020 Maardus Vana-Narva mnt tööstuspiirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine Vudink AS
2020 Staadioni veehaarde pöördosmoosseadmete eskiisprojekt Tartu Veevärk AS
2020 Jõhvi ja Tapa tehnika varjualuste projektide sadevee lahenduse ja tuletõrje veevarustuse projekteerimine T-Model OÜ
2019 Kõrvalmaantee 22152 Vapramäe - Elva lõigu rekonstrueerimise põhiprojekt Maanteeamet
2019 Linnateatri tootmiskompleksi kinnistu ajutise sademevee immutamissüsteemi projekt Novarc Group AS
2019 Pärnus Tallinna mnt 66 Maxima veevarustuse- ja kanalisatsiooni projekt Projekt O2 OÜ
2019 Kadaka tee 88, Tallinn sadeveekraavide projekteerimine Liven Kinnisvara OÜ
2019 Eerika Farm OÜ katselauda kinnistule reoveearvesti projekteerimine Eesti Maaülikool
2019 Ahtme reoveepumpla võre ja võreprahi eemaldamisseadmete projekteerimine Järve Biopuhastus OÜ
2019 Rae valla Jüri reoveepuhasti rekonstrueerimise ja Kopli küla Rahula mü VK-torustike rajamise tehniline projekt Elveso AS
2019 Maardus Kärmu tn 19 välistrasside ja tehnovõrkude projekteerimine Pro Ehitus OÜ
2019 Tallinnas Ehitajate tee 5 kergliiklustee projekteerimine Tallinna Tehnikaülikool
2019 Tallinnas Raja tänava rekonstrueerimise põhiprojekt Tallinna Kommunaalamet
2019 Maardus, Kärmu tn 6 tootmishoone välistrasside projekteerimine Pro Ehitus OÜ
2019 Maastikukujunduselemendi „Viimsi valla väravad“ projekteerimine Viimsi Vallavalitsus
2019 Kurtna sademeveesüsteemide projekteerimine T-Model AS
2019 Järveküla külas Männi tee 3 VK liitumispunktide projekteerimine Saveka Torutööd OÜ
2019  Tallinnas Mustasõstra tänava taastusremondi jooniste ja kirjelduste koostamine Tallinna Kommunaalamet
2019 Sindi linna sademeveetrasside uuring Tori Vallavalitsus
2019  Tallinnas Kirsi tänava taastusremondi jooniste ja kirjelduste koostamine Tallinna Kommunaalamet
2019  Pärnu linnas Ankru tn rekonstrueerimise põhiprojekt Landverk OÜ
2019  Tallinnas Sääse tn 1 parkla sademevee kanalisatsiooni ja juurdepääsutee põhiprojekt Tallinna Kommunaalamet
2019 Rapla Esmatasandi Tervisekeskuse drenaaži/sademevee ja katendite projekteerimine Eviko Ehitus OÜ
2019 Viimsi valla veevarustuse Laiaküla liitumispunkti eskiisprojekt ja projekteerimis-ehitushanke läbiviimine  Viimsi Vesi AS
2019 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sademevee ja teede projekteerimistööd Rae vallas, Järveküla külas, Kodala piirkonnas Elveso AS
2019 Kalasadama tänava põhiprojekti koostamine Tallinna Kommunaalamet
2019 Raplas ESPAK teede ja tehnovõrkude projekt T-Model OÜ
2019  Hellenurme külas valgustatud jalgtee ja tänavavalgustuse trassi muudatuse projekteerimine Elva Vallavalitsus
2019 Tallinnas Valge tn 10 kahe 4-korruselise hoone välisruumi projekteerimine Hepsor V10 OÜ
2019  Rakvere linnas, Koidu tänava remondiprojekti koostamine Rakvere Linnavalitsus 
2019 Arukülas, Vanakubja detailplaneeringule kanalisatsioonitorustiku eelprojekti koostamine Casa Planeeringud OÜ
2019 Häädemeeste aleviku veemajandusprojekti osas tehnoloogilise projekti koostamine AS Häädemeeste VK
2018 Otepää lipuväljaku vee- ja kanalisatsioonitööde projekt ViaVelo Inseneribüroo OÜ
2018 Tallinna Majanduskooli parklate (A.H.Tammsaare tee 147) põhiprojekti koostamine T-Model OÜ
2018 Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 166,8-167,2 ja km 101,2-101,6 bussipeatuste põhiprojekti koostamine Maanteeamet
2018 Tallinnas Akadeemia tee 30a ja Akadeemia tee 50a kinnistutega seotud teede, tehnovõrkude ja välisruumi projekteerimine Astlanda Arendus OÜ
2018 Nõmme liuvälja veetorustiku projekteerimine  Tallinna Teede AS
2018 Roosaare tee, Peetri alevik ümbruskonnas olevatele teedele ja platsidele sademeveelahenduse projekteerimine Hepsor OÜ
2018 Rae valla Lõo tee 1-1 krundisisese vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine Akso-Haus OÜ
2018 Harjumaal Kiili alevi olemasolevate kaugkütte soojatorustike rekonstrueerimisprojekt N.R.Energy OÜ
2018 Narva linna Paul Kerese tänavalõikude, Paul Kerese ja Kreenholmi tänavate ristmiku ja Paul Kerese väljaku eelprojekti koostamine Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
2018 Maardus Kärmu tn 1 ja Pähklimäe tn 2 kinnistusiseste kommunikatsioonide ja tehnovõrkude koondplaani projekteerimine

Vudink AS

2018 Harkujärve küla Hobuseraua tee ja Lilleaia tee vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine

Harku Vallavalitsus

2018 Toila alevikus Uus, Kirsi, Liiva ja Põllu tänavate ühisveevärgi rekonstrueerimise SA KIK rahastustaotluse tehnoloogilise projekti koostamine 

Toila V.V. AS

2018 Exmet laohoone sademeveesüsteemide projekt Harjumaa, Linamäe tn 4, Piirimäe tn 5, Tänassilma küla, Saku vald 

Novarc Group AS

2018 Harjumaa, Rae vald, Järveküla, Lõo tee 1-1, veevarustuse ja kanalisatsiooni ühenduste projekt

Akso-Haus OÜ

2018 Ämaris asuva Angaari ja Staabi välisvõrkude ja asendiplaani tööprojekti koostamine Astlanda Ehitus OÜ
2018 Karksi-Nuias Lilli tee veetorustiku ja hüdrandi projekteerimine  Tööstuse tänava veetorustikuga ühendamiseks Iivakivi AS
2018 Kännu tn 86 parkla põhiprojekti koostamine Kommunaalamet
2018 Linnateatri hoovi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekteerimine T-Model OÜ
2018 Tallinnas, Tondi 40 kooli vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveekanalisatsiooni liitumisprojekti koostamine tööprojekti mahus Projekt O2 OÜ 
2018 Kiili soojatorustike eelprojekt N.R. Energy OÜ
2018 Kadaka tee 153a liitumisprojekti veetorustike tööprojekt Saveka Torutööd OÜ
2018 Tallinnas Kadrioru sademeveekanalisatsiooni ülevoolu torustiku põhiprojekti koostamine Tallinna Kommunaalamet
2018 Rähni 4 eriosade projekteerimistööd Scandium Kinnisvara OÜ
2018 Tallinnas Õismäe III.astme rõhutõstepumpla rekonstrueerimise tööprojekti koostamine Veka Inseneribüroo OÜ
2018 Tabasalu alevikus Pällo tee ja Luugi põik täiendavad projekteerimistööd projekti etappideks jagamise ja liitumisprojektide koostamiseks Harku Vallavalitsus
2018 Tee-ehitusprojektide ekspertiis, Osa 1 ja Osa 2 (Kaalu-Turu tänavad ja Tartu-Lossi tänavad) Viljandi Linnavalitsus
2018 Kadrioru pargi sademeveesüsteemi läbilaskevõime suurendamise skeem Hendrikson&Ko OÜ  
2018 Tallinnas Tuukri 1B kortermaja reovee-ja sademeveekanalisatsiooni ning veetorustiku projekti muudatuse projekteerimine Lüüsi tänava lõigul  Nord Projekt AS
2018 Osmussaarel vastavalt kehtestatud Bieni detailplaneeringule veetrassi ja tuletõrjeveevõtu koha projekteerimise tööprojekti koostamine Lääne-Nigula Vallavalitsus
2018  Paunküla Hooldekeskuse kinnistu ühiskanalisatsiooni ja -veevärgi rekonstrueerimise eelprojekt  Kose Vallavalitsus
2018  Hiiumaal Kärdla linnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekt "Kärdla IV projekteerimistööd"  Veka Inseneribüroo OÜ
2018 Rakvere linnas Põhja, Kesk ja Lääne tänavate remondiprojekti koostamine Rakvere Linnavalitsus
2017 Kohila valla tänavavalgustuse taristu renoveerimise projektijuhtimise teenus, taotluse koostamine Kohila Vallavalitsus
2017 Rae vallas Peetri alevikus Kasemetsa kinnistu välistrasside ja teede projekteerimine tööprojekti staadiumis Kasemetsa Arendus OÜ
2017 Rakveres Linda, Tuuslari ja Salme tänavaalade taristu rajamise projekteerimistööd Rakvere Vesi AS
2017 Palupera vallasHellenurme külas valgustatud jalgtee ja tänavavalgustuse põhiprojekti koostamine Palupera Vallavalitsus
2017 Tallinnas Juurdeveo 8 hoonesisese kütte, ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimistööd Juurdeveo 8 OÜ
2017 Peetri sademeveepumplate koostöö arvutus Mitt ja Perlebach OÜ
2017 Põlva maakonnas Värska vallas Pattina külas Silla kinnistu EV kagupiiri LP nr 30 liitumisühenduse projekteerimine,LL2404,IL3797,IL3789 Elektrilevi OÜ
2017 Rae vallas Lehmja külas asuva "Kungla" reoveepuhasti juurdepääsutee ja hooldusplatsi projekti koostamine Elveso AS
2017 Tallinnas Vilde tee 121e ja Akadeemia tee 50a ühendustee põhiprojekti koostamine Tallinna Kommunaalamet
2017 Harku vallas Hobuseraua tee vee- ja kanalisatsioonitorustike projekt Harku Vallavalitsus
2017 Vaivara küla ühisveevärgi ja --kanalisatsiooni rajamise II osa ehitustööd KA Vaiko AS
2017 Tabasalu alevikus Luugi põik, Keskpäeva tee ja Pällo tee kinnistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise projekteerimistööd Harku Vallavalitsus
2017 Neeme veetöötlusjaama rekonstrueerimise projekteerimistööd Loo Vesi AS
2017 Pille 24 vertikaalplaneeringu koostamine RS Kinnisvaragrupp OÜ
2017 Vinni lasteaia ventilatsiooni projekti koostamine Vinni Vallavalitsus
2017 Tallinnas Akadeemia tee 30 välisvõrkude projekt Astlanda Ehitus OÜ
2017 Harku vallas Ventri tee vee- ja kanalisatsioonitorustike projekt Harku Vallavalitsus
2017 Tallinnas Komandandi aia sademevee kanali ja drenaazi põhiprojekti koostamine Tallinna Kommunaalamet / TPJ Insenerbüroo OÜ
2017 Avinurme aleviku ÜVK süsteemide rekonstrueerimise ja/või rajamise tehnoloogilise projekti koostamine ja SA KIK taotluse sisestamine KIKAS süsteemis AS Emajõe Veevärk
2017 "Keila jõe reoveekogumisala ÜVK arendamine Saku vallas" projekti I etapis projekteerimistööde teostamine Saku Maja AS
2017 Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused Lahevesi AS
2017 Tallinnas Haabersti linnaosa, Vanakuu tn 2//4//6//11//13, kinnistute projektdokumentatsiooni koostamine Bonava Eesti OÜ
2017 Tartus Aiaääre 2 vee- ja kanalisatsioonitorustike projekt Eraisik
2017 Savala külas Jõe tänava ja tehnovõrkude ehitusprojekti koostamine Lüganuse Vallavalitsus
2017 Harku vallas asuva J.Ventri 5 veetrassi projekteerimine KÜ Ventri 5
2017 Kauksi küla kanalisatsioonitrasside ning Mooste "Õunaaia uute elamute" piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimine Mooste Vallavalitsus
2017 Ämari administratiivala reoveepuhasti tehnilise kirjelduse koostamine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
2017 Rae vallas kahe tuletõrjevee võrgu ühendamise hüdrauliline analüüs Elveso AS
2017 Tallinnas Tehnika ja Pille tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise projekteerimistööde kooskõlastuste ja geodeesia uuendus AS Tallinna Vesi
2017 Tallinnas Sepapaja Selveri veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja gaasitorustike projekteerimine Hausers Ehitus OÜ
2017 Tabivere raudteepeatuse ühendusvõimaluste parandamine põhiprojekti koostamine Tabivere Vallavalitsus
2016 Saue vallas Laagri Kaselaane 18 kinnistu sademeveekanalisatsiooni eelvoolu projekt Eraisik
2016 Sindi kergliiklusteede projekteerimine Sindi Linnavalitsus
2016 Kärdla ÜF taotluse tehnilise projekti korrigeerimine Kärdla Veevärk AS
2016 Tallinnas Tartu mnt 65 vee- ja kanalisatsioonitorustike liitumispunktide rajamise tööprojekt Iivakivi AS
2016 Harkujärve küla peareoveepumpla projekteerimine Harku Vallavalitsus 
2016 Saue linna Tule põik tänavavalgustuse eelprojekti koostamine Saue Linnavalitsus 
2016 Saue linna Tule põik teetööde kirjelduse koostamine Saue Linnavalitsus 
2016 Teedla küla vee-ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimine Santeh-Ehituse OÜ 
2016 Palupera jalgtee ja parkla ehitusprojekti koostamine Palupera Vallavalitsus 
2016 Tallinna välisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrkude ning sademevee- ja drenaažtorustike projekteerimine 2015. aastal Tallinna Vesi AS
2016 Tallinnas Akadeemia tee 30a parkla ja sissesõidu lahenduse projekt Projektlahendused OÜ
2016 Kiili aleviku Vaska detailplaneeringu ala teede, drenaaži ja sademevee tööprojekti koostamine Projektlahendused OÜ
2016 Tiskre küla, Apametsa VIa kvartali detailplaneeringu järgsete vee-, kanalisatsiooni-, sade- ja drenaažvee, teede, tänavavalgustuse ja side projekteerimine põhiprojekti tasemel Bravalla OÜ
2016 Kääriku Spordikeskuse veetöölusjaama ja reoveepuhasti eelprojekti koostamine Esplan OÜ
2015 Habaja küla reoveepuhasti ja kahe pumpla tehnoloogiline projekt SA Kõue Varahaldus
2015 Elva linna reoveepuhasti ja veetöötlusjaama rekonstrueerimise uurimis-projekteerimistööd. II etapp.  AS Emajõe Veevärk 
2015 Tallinna välisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrkude ning sademevee- ja drenaažtorustike projekteerimine 2014. aastal AS Tallinna Vesi
2015 Lätis "Baltezers-2" projektis veetorustike projekteerimine ja autorijärelevalve SIA Rigas Udens
2014 Suurupi reoveepuhasti tööprojekti koostamine KMG Inseneriehituse AS 
2013 Tallinna välisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrkude ning sademevee- ja drenaažtorustike projekteerimine 2013. aastal AS Tallinna Vesi
2013 Lätis Jelgava linnas vee- ja kanalisatsioonirajatiste tööprojektide koostamine ja autorijärelevalve III etapp SIA Jelgavas Udens
2013 Meriküla I etapi ja Türisalu reoveepuhasti tööprojektide koostamine OÜ Strantum 
2013 Lüganuse aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine Lüganuse Vallavalitsus 
2013 Tallinna välisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrkude ning sademevee- ja drenaažtorustike projekteerimine 2012 AS Tallinna Vesi
2012 Suurupi vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitusuuringud ja projekteerimistööd OÜ Strantum 
2012 Kilingi-Nõmme veetöötlusjaama projekteerimine OÜ Veka Inseneribüroo
2012 Saue valla Laagri aleviku puurkaevpumplate projekteerimistööde teostamine tööprojekti staadiumis Schöttli Keskkonnatehnika AS 
2012 Lätis Vilaka maakonnas Kuprava külas vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimistööd Vilaka Vallavalitsus (Läti)
2012 Suurupi reoveepuhasti ehitusuuringud ja projekteerimistööd OÜ Strantum 
2012 Laagri keskasula Pilliroo ja Nõlvaku piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike ning rajatiste projekteerimine  Lemminkäinen Eesti AS / AS Kovek
2012 Mustvee reoveepuhasti põhiprojekti koostamine Mustvee Linnavalitsus
2011 Hiiu maakonnas Käina asula reoveepuhasti rekonstrueerimistööde projekteerimine Veka Inseneribüroo OÜ / AS Kärdla Veevärk 
2011 Sillamäe vee- ja kanalisatsioonitorustike ja pumplate projekteerimistööd Terrat AS