Aasta Projekti nimi Tellija
töös Stroomi rannapargi pinnases esineva reostuse saneerimistööde II etapi projektijuhtimise- ja omanikujärelevalve teenuse osutamine  Põhja-Tallinna Valitsus
töös  Omanikujärelevalve teenus RMK Vanaveski paisu osalise likvideerimise ja loodusliku jõesängi taastamise ehitus- ja rekonstrueerimistöödel  Riigimetsa Majandamise Keskus
töös Kalasadama 10, Tallinn kinnistu jääkreostuse likvideerimine Kalasadama 10 OÜ
2024 Raatuse territooriumi jääkreostuse likvideerimise omanikujärelevalve teenus
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
2023 Kastja külas, Lääne-Nigula vallas, Lääne maakonnas Õeruma oja truupide rajamise OJV Riigimetsa Majandamise Keskus
2023 Maadevahe endise asfaltbetoonitehase jääkreostuse ohutustamise lisandunud tööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus Keskkonnaministeerium
2023 Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse 2. kärje katmise omanikujärelevalve teenus Keskkonnaagentuur
2023 Omanikujärelevalve teenuse pakkumine RMK Mäeküla paisu tehiskärestiku rekonstrueerimise ehitus- ja rekonstrueerimistöödel Riigimetsa Majandamise Keskus
2023 Omanikujärelevalve teenuse pakkumine RMK Helme paisu likvideerimise ehitus- ja rekonstrueerimistöödel Riigimetsa Majandamise Keskus
2022 Omanikujärelevalve teenus Kuustle paisu likvideerimistöödel Riigimetsa Majandamise Keskus
2022 Veisjärve väljavoolu kalapääsuga ülevoolupaisu rajamistööde omanikujärelevalve teenus Riigimetsa Majandamise Keskus
2022 Kroodi oja jääkreostuse ohutustamise projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Keskkonnaministeerium 
2021 Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse prügila 3. kärje osalise sulgemistöö järelevalve Keskkonnaagentuur
2020 Mustjõe oja kaldakindlustuse ehitustööde omanikujärelevalve  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet
2019 RMK Lõuna-Eesti piirkonna Valgesoo vaatetorni ehitus- ja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2019 RMK Lõuna-Eesti piirkonna  Kabli looduse õpperaja ehitus- ja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve Riigimetsa Majandamise Keskus
2018 Loopre paisul kalapääsu rajamisega seotud ehitustööde üle omanikujärelevalve ja kalastikueksperdi teenuse osutamine Loopre Vesiveski MTÜ
2018 Jändja ja Vihtra paisude avamine kalade rändeks: FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenus Keskkonnaagentuur
2018 Elva jäätmejaama kompostimisväljaku rajamine, I etapp“ ehituse omanikujärelevalve Elva Vallavalitsus
2017 Tooma sooseirejaama ülevoolude ning laudteede ja purrete rekonstrueerimise omanikujärelvalve Keskkonnaagentuur 
2016 Kose-Uuemõisa masuudihoidla jääkreostuse likvideerimise ja lammutus-ehitustööde omanikujärelevalve Kose Vesi OÜ 
2016 Viljandimaal Sooviku külas Tarvastu jõe seisundi parandamine Ordulinnuse paisul, ehitusliku osa omanikujärelevalve  Tarvastu Vallavalitsus 
2015 Puurmani paisule kalapääsu rajamise omanikujärelevalve teenus Puurmani Vallavalitsus
2015 Holstre-Nõmme asfaltbetoontehase territooriumil FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus  Keskkonnaagentuur 
2015 Laeva paisjärve kalapääsu rajamise omanikujärelevalve Laeva Vallavalitsus 
2015 Umbsaare ABT territooriumil jääkreostuse likvideerimise projekteerimis-ehitustöödel FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenuse osutamine  Keskkonnaagentuur 
2014 Lalli paisjärve kalapääsu ehitamise omanikujärelevalve MTÜ Lalli Arendusselts
2014 Kehra paisu kalapääsu ehitustööde omanikujärelevalve teostamine  Horizon Tselluloosi ja Paberi AS
2014 Kurepalu paisjärve regulaatori rekonstrueerimise ja kalapääsu ehitamise omanikujärelevalve Haaslava Vallavalitsus 
2014 Põltsamaa ja Viruvere asfaltbetoontehaste territooriumitel jääkreostuse likvideerimiseks FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus  Keskkonnateabe Keskus 
2013 Karilatsi paisule kalapääsu rajamise omanikujärelevalve MTÜ Karilatsi Kala 
2013 Aardlapalu prügila jääkreostuse likvideerimise projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus Tartu Linnavalitsus 
2013 Tallinn-Väike veduridepoo ja Tapa veduridepoo territooriumil jääkreostuse likvideerimise projekteerimis-ehitustöödel FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenuse osutamine  Keskkonnateabe Keskus
2012 Leevijõe paisjärvede korrastamistööde omanikujärelevalve MTÜ Leevijõe Seisundi Parandamine 
2012 Kadrina paisjärve saneerimise omanikujärelevalve Kadrina Vallavalitsus
2012 Pärnu, Esna, Õhne ja Piusa jõgede seisundi parendamise tööde omanikujärelevalve Keskkonnateabe Keskus 
2012 Väätsa prügila jäätmekäitluskeskuse ladestusala laiendamise omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus AS Väätsa Prügila